Miura

Su Borulu Kazan Tipleri

sert-su

Buhar kazanları, başta endüstriyel alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda basınç ve buhar üretmek için kullanılan kazanlardır. Artan teknolojik gelişmelerle birlikte her geçen gün gelişen ve daha farklı modelleri ortaya çıkan buhar kazanları, işlevsellikleri dolayısıyla kullanım alanlarını da sürekli olarak genişletmektedir. Su borulu kazan da buhar kazanları arasında önemli bir yere sahiptir. Klasik buhar kazanlarına kıyasla pek çok yönden avantaj sağlayan bu kazanların da farklı tipleri bulunmaktadır. 

Su Borulu Kazan Nedir?

Su borulu kazan, buhar kazanı modelleri içerisinde yer alan ve buhar üretmek için kullanılacak suyun sıralanmış borular içerisinde yer aldığı kazanlardır. Bu kazanlar yüksek buhar kapasitesi ile yüksek buhar basıncına gereksinim duyulan alanlarda kullanılmaktadır. Yakıtın kazanda yakılması suretiyle elde edilen sıcak gazlar, boruların içerisinde yer alan suyun ısınmasını sağlamakta ve bu sayede yüksek basınçlı buhar elde edilebilmektedir. Doğru şekilde kuruldukları ve kullanıldıkları zaman su borulu kazanlar, kullanım alanlarına büyük yarar sağlamaktadır. Bu yararlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Su borulu kazanlar, diğer kazan türlerine göre daha yüksek verimlilik sağlamaktadır. Öyle ki bu oran tesisatın doğru kurulduğu zamanlarda yüzde 95’e ulaşabilmektedir. 
  • Su borulu kazanlarda borularda yüksek miktarda su kullanılmamaktadır. Bu yüzden de yüksek basınçlı buhar üretimi yapılırken meydana gelen patlamalar, bu sistemlerde mümkün değildir. Bu bakımdan su borulu kazanlar son derece güvenlidir. 
  • Su borulu buhar kazanlarının kullanım ömürleri de oldukça yüksektir. Bu açıdan da uzun vadede sistem bakım ve yenileme maliyetlerinin daha düşük olmasına neden olmaktadır. Bu noktada daha yüksek performans elde edebilmek adına doğru su kullanımı ve tesisatın doğru kullanımı önem arz etmektedir. 
  • Su borulu kazan modellerinde buhar üretim hızı oldukça yüksektir. Bu sayede yüksek debili buhar üretimi gereken ortamlar için en ideal kazan türüdür. 
su-borulu-kazan

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Özellikleri

Su Borulu Kazan Tipleri

Su borulu kazanlar, kullanım alanlarına göre farklı tiplere ayrılmaktadır. Ancak bu tiplere ayrılma, kazanların özelliklerinde herhangi bir değişime neden olmamakta; genellikle kazanın şekline göre yapılmaktadır. A tipi su borulu buhar kazanları bunların ilkidir. Kazanın altında her iki tarafta da birer tane kolektör bulunmaktadır. Bu kolektörler üzerine yapılandırılmış olan borular ilk olarak dikey çıkmakta sonra da sağa doğru bükey bir hareketle üst kolektörde buluşmaktadır. Bu kazanların şekillerinin A harfine benzemesi, bu şekilde adlandırılmalarını sağlamaktadır. Diğer bir kazan türü de O tipi kazanlardır. Altta ve üstte iki büyük kolektörün yer aldığı bu kazanlarda, borular bazı yerlerde bükülmekle birlikte dairesel bir yapıya sahiptir. O tipi borular, nakliyelerinin zor olması ve daha fazla alan gerektirmesi nedeniyle çok yaygın değildir. D tipi buharlı kazan da bu doğrultuda isminden bahsedilebilecek diğer bir kazan türüdür. Bu adlandırma da kazanın şeklinden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir:Kazan Kimyasalları

Su Borulu Kazanlar Nerelerde Kullanılır?

Su borulu buhar kazanı sağlamış olduğu yararlar ve avantajları yönleri dolayısıyla her geçen gün daha fazla alanda kullanılmaktadır. Endüstriyel alanlar, bu kazanların en sık kullanıldığı yerlerdir. Özellikle yüksek basınçlı buharın gerekli olduğu alanlarda, su borulu buhar kazanlarından etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Gemilerde de su borulu buhar kazanlarına rastlamak mümkündür. Basınçlı buhar üretimi konusundaki gücü ve bunu yaparken sağladığı güvenliği, su borulu kazanların gemilerdeki kullanımını da yaygınlaştırmaktadır. Petrokimya endüstrileri, rafineriler ve ısıtma sistemleri de su borulu kazanların yaygın olarak görüldüğü diğer alanları oluşturmaktadır. Su borulu kazanların kullanım alanları, bunlarla da sınırlı değildir.