Miura

Skoç Tipi Kazan Nedir?

buhar-kazanı

Buhar kazanları, bünyelerinde bulunan yakıtın yakılmasıyla buhar üreten kazanlardır. Elde edilen buhar ısınma ya da güç elde etme gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Sahip oldukları özelliklere bağlı olarak farklı buhar kazanı türleri bulunmaktadır. Skoç tipi kazan bunların başında gelmektedir. Alev duman borulu olan skoç buhar kazanları, yüksek miktarda buhar ürettikleri için genellikle endüstriyel alanlarda tercih edilmektedir. İlk kullanılan buhar kazanı türü olmasından dolayı, uzun yıllar boyunca bu alanda en yaygın kullanılan kazan türü olmayı başarmıştır. Ancak son yıllarda buhar üretiminde daha yeni yöntemlerin benimsenmeye başlaması ve daha işlevsel kazanların geliştirilmesi, skoç kazanların bu yaygınlıklarını kaybetmelerine neden olmaktadır.

skoç-tipi-kazan

Skoç tipi buhar kazanları tek bir sistem olarak kurulmaktadır. Skoç buhar kazanlarında genellikle sıvı ve gaz yakıtlar kullanılmaktadır. Ancak kazanlarda yapılacak iyileştirmeler ve önceden tasarlanmalar durumunda katı yakıt kullanımı da mümkün hale gelmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Doğru Buhar Kazanı Seçildiğinden Nasıl Emin Olunur?

Skoç Tipi Kazan Dezavanajları

Yeni ve yenilikçi buhar kazanlarının geliştirilmeye başlanması, skoç tipi kazan modellerinin popülerliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Geçmiş dönemlerde en avantajlı kazan türü olarak görülen skoç kazanlar, günümüzde dezavantajlı yönleriyle anılmaktadır. Özellikle rekabetin giderek daha keskin hale geldiği ve üretimde verimlilik ile yüksek performansın önemli belirleyenler olarak ön plana çıktıkları günümüz dünyası için, skoç tipi kazanların pek çok dezavantajı vardır. Bunları genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür: 

  • Skoç buhar kazanı modelleri tek bir sistem olarak kurulmaktadır. Bu yüzden de gereksinim duyulmadığı anlarda bile yüksek miktarda buhar üretilebilmektedir. Kazanın üçte biri kadar buhara gereksinim duyulan anlarda da kazanın tam kapasite ile çalışması zorunludur. Bu tür kazanlarda parça parça buhar üretimi olmadığı için, gereksinim ölçütü göz önüne alınamamaktadır. 
  • Skoç tipi buhar kazanlarının ilk buhar üretim süreleri oldukça uzundur. Bu kazan kapasitesinin çok yüksek olmasıyla alakalı bir durumdur. Endüstriyel gereksinimleri karşılamak amacıyla büyük ölçekli olarak imal edilen skoç kazanlar, acil buhara ihtiyaç duyulduğu zamanlarda bu talebi karşılayamamaktadır. Öyle ki buhar üretmek için başvurulan yöntemler arasında skoç kazanlar en geç üretim yapan modellerdir. 
skoç-tipi-kazan
  • Skoç tipi buhar kazanlarında ısı kaybı da daha yüksektir. Isı kaybının olmadığı buhar kazanı sistemlerinin olmadığını söylemek doğru değildir. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte ısı kaybını minimum düzeye indiren kazanların olduğunu söylemek mümkündür. Skoç tipi kazanlar ise bu durumdan muaftır. Büyük kapasiteli kazanlar olmalarından dolayı her tedbir alındığında bile yüksek ısı kaybını önlemek olanaksızdır. 
  • Skoç tipi kazan modellerini dezavantajlı kılan durumlardan biri de aşırı yakıt tüketmeleridir. Yüksek miktardaki suyu ısıtabilmek ve ondan buhar üretilebilmesini sağlamak için skoç kazanların kullanmış olduğu yakıt miktarı oldukça fazladır. Yakıt tasarrufunun ve yakıt verimliliğinin giderek daha önem kazanmaya başladığı son yıllarda, aşırı yakıt tüketen skoç kazanlara duyulan gereksinim giderek azalmaktadır. 
  • Skoç tipi buhar kazanlarının karbon salınımı yüksek olduğu için değişen dünya düzeninde özellikle sektör liderleri ve global müşteriler tarafından hoş karşılanmamaktadır.
  • Skoç tipi buhar kazanlarının ekonomik dezavantajlarının yanı sıra çevreye vermiş olduğu zararlar da bulunmaktadır. Her ne kadar buhar çevre dostu bir yöntem olsa da skoç tipi buhar kazanları bunu büyük ölçüde sekteye uğratmaktadır. Daha fazla fosil yakıt tüketmesi nedeniyle skoç kazanlarda çevre kirliliği daha yüksektir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Tasarruflu Buhar Kazanları Nelerdir?