Miura

Sanayilerde Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

miura-coklu-kazan

Enerji verimliliği ve tasarrufu son yılların en popüler konuları arasında yer almaktadır. Özellikle dünyadaki enerji kaynaklarının giderek tükenmesi, enerji kaynaklarının daha dikkatli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Enerji tasarrufu ve verimliliği noktasında sanayi kuruluşlarına daha büyük rol düşmektedir. Zira tek başına binlerce hanenin kullanabileceği kadar enerji tüketebilen bu kuruluşlar, tasarruf ve verimlilik ilkelerine uyarak hem kendi giderlerine hem de doğaya katkı yapabilmektedir. Bu konuda öncelikle verimlilik ile tasarruf kavramlarının anlamlarının iyi bilinmesi gereklidir. Halk arasında genellikle karıştırılan ve birbirleri yerine kullanılan bu kavramlar, esasında farklı anlamlara sahiptir. Enerji verimliliği, yapılması gereken işlerde ya da kullanılması gereken cihazlarda herhangi bir kısıtlamaya gitmeden devam edilmesi anlamına gelmektedir. Ancak yapılan işin ya da kullanılacak olan cihazın daha düşük enerji ile çalışması önem arz etmektedir. Bu da cihazların kendi yapısal niteliklerinden kaynaklanmaktadır. Buna karşın enerji tasarrufu ise enerji tüketiminden kısıtlamaya gidilmesini gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle tasarruf, israf olarak görülen tüketimlerin kısılmasını ve gereksinimden fazla tüketimin engellenmesini ifade etmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliğini Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?

Enerji Verimliliği Nedir? Nasıl Arttırılır?

Enerji verimliliği, binalarda ya da endüstriyel alanlarda yapılması gereken işlerde kısıtlamaya gitmeden birim zaman için harcanan enerji miktarının azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Küresel anlamda enerji kaynaklarının giderek azalmaya başlaması, daha az enerji ile daha fazla iş yapabilmeyi zorunluluk haline getirmiştir. Enerji verimliliği ve tasarrufu sayesinde enerji kaynaklarının azalma hızını yavaşlatmak ve yenilenebilir yöntemlere geçişi hızlandırmak mümkün hale gelmektedir. Enerji verimliliği daha çok kullanılan cihazların verimli hale getirilmesi ya da yeni üretilen elektrikli cihazların daha az enerji ile çalışacak şekilde imal edilmesiyle mümkün hale gelmektedir. Ancak yine de enerji verimliliği için başvurulabilecek farklı yöntemler de bulunmaktadır. Sanayi alanlarında enerji verimliliğine ulaşabilmek için, kullanılan makinelerin enerji verimli olmasına özen gösterilmelidir. Bu alanlarda kullanılan makinelerin yüksek enerji tükettikleri göz önünde bulundurulduğu zaman, daha verimli çalışan cihazların enerji kullanımını minimum düzeye indirmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Sanayi alanlarında enerji verimliliği yüksek cihazların tercih edilmesi ve bunun yaygınlaştırılması, enerji kaynaklarının korunabilmesi adına büyük öneme sahiptir. Yalıtım, enerjide verimliliği sağlayabilmek adına öne çıkan yöntemler arasında yer almaktadır. Özellikle ısınma konusunda, daha az yakıt tüketerek daha fazla ısınma sağlayabilmek için sanayi binalarının ısı yalıtımlarının iyi yapılmış olması gereklidir. Ayrıca çalışanların enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında bilinçlendirilmesi de verimlilik artışı sağlanabilmesi adına başvurulabilecek yöntemler arasında yer almaktadır. 

sanayilerde-enerji-verimliliği

Tasarruf İçin Değiştirilmesi Gerekenler

Enerji tasarrufu da en az enerji verimliliği kadar önem arz eden bir durumdur. Enerjide tasarrufun sağlanması, gereksiz kullanımların azaltılması ile sağlanabilmektedir. Ancak bunun pek çok yöntemi bulunmaktadır. Enerji tasarrufu için değiştirilmesi gerekenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Kaçakların Giderilmesi: Enerji tasarrufu sağlamanın başlıca yöntemlerinden biri, enerji tesisatlarında bulunan kaçakların giderilmesidir. Enerji kaçakları, daha fazla enerji ile daha az işin yapılabilmesi gibi çarpık bir duruma yol açmaktadır. 
  • Düzenli Bakım Yapılması: Enerji tüketen araçların ve sistemlerin bakımlarının düzenli olarak yapılması da enerji tasarrufu açısından gereklidir. Zira bakım yapılmayan sistemlerde giderek yıpranma ve verim kaybı görülmektedir. Bu durum da gün geçtikçe daha fazla enerji kullanımına neden olmaktadır. 
  • Tasarruf Bilincinin Aşılanması: Sanayi alanlarında çalışan bireylerin çeşitli eğitim ve seminerler ile enerji tasarrufu konusunda bilgilendirilmesi, tasarruf sağlanabilmesi adına önemlidir. 
  • Kazanlarda Hava Yakıt Oranı Optimizasyonu: Kazanların tüketmiş olduğu yakıtlar, hava dengesinin optimize edilmesiyle azaltılabilmektedir. Hava yakıt oranının optimize edilmesi yoluyla da enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Tasarruflu Buhar Kazanları Nelerdir?