Miura

Sanayide Enerji Verimliliğini Arttırma Yöntemleri

kazan-verimliliği

Enerji verimliliği son yılların en önemli konuları arasında yer almaktadır. Dünyadaki enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, aynı zamanda enerji maliyetlerinin artması başta endüstriyel alanlar olmak üzere pek çok alanda enerji verimliliğine yönelmeye neden olmaktadır. Sanayi kuruluşlarında enerji tüketiminin çok yüksek olması dolayısıyla, bu kurumlarda enerji verimliliğinin sağlanması durumunda enerjiden önemli tasarruflar sağlanacaktır. Endüstriyel tesislerde enerji verimliliğini arttırmak için başvurulabilecek pek çok yol bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Motorlarda Enerji Verimliliği: Endüstriyel alanlarda kullanılan motorların enerji verimliliği yüksek modellerden olmalıdır. Motorların kullanım ömrü yaklaşık olarak 15 yıldır. Bu süreyi doldurmuş olan motorlar yenilenmelidir. Ayrıca motorlar çalıştırılırken maksimum yüzde 75 güç kapasite ile çalıştırılmalıdır. Bu orandan fazlası aşırı yük olacağı için daha fazla enerji tüketimine yol açmaktadır. Yol verme uygulamaları da motorların hem kullanım ömürlerinin uzamasına hem de enerji bakımından daha verimli hale gelmelerine yardımcı olmaktadır. 
  • Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği: Aydınlatma sistemlerinin kurulumu ya da değişimi esnasında mutlaka enerji verimliliği yüksek lambalar tercih edilmelidir. Ayrıca endüstriyel tesisler tasarlanırken, gün ışığından maksimum düzeyde yararlanılabilecek tasarımlar yapılmalıdır. 
  • Buhar Verimliliği: Buhar tesisatlarındaki boru, vana ve flanşların izole edilmesi ile yüzde 20 oranında buhar verimliliği sağlanabilmektedir. Buralarda yaşanan kaçaklar, işletmeler için hem ekonomik kayıp hem de enerji kaybı anlamına gelmektedir. Mümkün olan en düşük buhar basıncı kullanılmalıdır. Yüksek buhar basıncı, aynı zamanda yüksek enerji tüketimi anlamına gelmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Sanayilerde Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

enerji-verimliliği

Enerji Verimliliğini Arttırmanın Önemi

Enerji verimliliği hem işletmelerin kazançları hem de çevre üzerinde önemli etkilere sahiptir. Doğal enerji kaynaklarının her geçen gün daha fazla tüketilmesinin, gelecek yıllarda enerji problemlerine yol açması kaçınılmaz olarak görülmektedir. Ayrıca enerji kaynaklarının çok fazla kullanılması ile atmosfere salınan karbon miktarı da artmakta ve buna bağlı olarak çeşitli çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Enerji verimliliği yüksek cihazlar kullanmak ya da enerji verimliliği sağlayacak yöntemlere başvurmak, gelecek yıllarda bu tür sorunlar ile karşılaşma ihtimalinin minimum düzeye indirilmesi anlamına gelmektedir. Bununla birlikte enerji verimliliğini başaramayan işletmelerin enerji maliyetleri, giderek yükselmektedir. Bu da sanayi kuruluşlarının kârlılığı üzerinde olumsuzluklar yaratmaktadır. 

Kazan Seçimi

Enerji verimliliği üzerinde etkili olan ve sanayi kuruluşlarının enerji tüketimleri içerisinde kazanlar da önemli bir yere sahiptir. Basınç ya da ısı üretmek için kullanılan kazanlarda enerji verimliliği yüksek olan modellerin seçilmesi gerekmektedir. Kazan teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, daha yüksek verimliliğe sahip kazanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak doğru kazanı seçmek kadar, seçilen kazanı doğru kullanmak da üzerinde durulması gereken hususlardandır. Kazanların çok yüksek ya da çok düşük kapasiteler ile çalıştırılması, enerji verimliliği adına dezavantaj yaratmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Doğru Buhar Kazanı Seçildiğinden Nasıl Emin Olunur?

enerji-verimliliği

Takip Cihazı Kullanımı

Kazanlardan kullanılan suyun sürekli olarak takip edilmesi gereklidir. Enerji verimliliğinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için bu neredeyse zorunluluktur. Zira normalden daha fazla kalsiyum ve magnezyum barındıran sert sular, kazanların iç kısmında kireç katmanlarının oluşmasına ve bu da ısı ile enerji kaybının yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden de kazanlar hassas şekilde takip edilmeli ve uygun yumuşatma yöntemleri ile sürekli yumuşatma yapılmalıdır. 

Gerekli Bakımların Sağlanması

Kazanların düzenli olarak bakımlarının yapılması da enerji verimliliği açısından önem arz eden hususlardandır. Kazanlar arıza yapmadan önce önleyici bakım çalışmalarının yapılması, enerji verimliliğinin sağlanmasının yanı sıra onarım işlemleri sırasında üretimin kesintiye uğraması, zaman kayıplarının yaşanmaması gibi bir dizi olumsuzluğun da ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.