Miura

Çevre Dostu Modüler Buhar Kazanı

miura-coklu-kazan

İnsanların ilk olarak büyük fabrikaları çalıştırmaya yetecek enerjiyi üretmek amacıyla kullanmaya başladıkları buhar gücü, zaman içerisinde çok farklı amaçlarla kullanılmaya başlamıştır. Buhar üretiminin faydalarının anlaşılması, bu yöntemin giderek yaygınlaşmasına neden olmuştur. Özellikle güç üretmek ya da ısınmak için yararlanılan diğer yöntemlerle kıyaslandığı zaman, buharın çevre dostu olması onu daha cazip kılmaktadır. Buhar üretmek için buhar kazanlarından yararlanılmaktadır. Buhar kazanları da tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak gelişim göstermiş ve günümüzde daha işlevsel bir hale gelmiştir. Modüler buhar kazanı modelleri de bu doğrultuda ortaya çıkmış olan ve geleneksel buhar kazanlarının sağlamadığı pek çok olanağı barındıran ürünler olarak ön plana çıkmaktadır. Modüler kelimesi ile anlatılmak istenilen şey, kazanların parçalı olması ve gereksinime göre devreye sokulmasıdır. Modüler buhar kazanı modellerinde, geleneksel sistemlerde olduğu gibi tek bir büyük kazan yerine; birden fazla küçük kazan bulunmaktadır. Bu sayede üretilmek istenilen buhar miktarına uygun olarak kazanlar çalıştırılabilmektedir. Modüler buhar kazanları, sahip olduğu bu özelliklerden dolayı kullanım alanlarına bazı avantajlar sağlamaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir:Buhar Kazanı Kullanım Alanları

Modüler Buhar Kazanı ile Su Verimliliği

Enerji verimliliği, enerji kullanılan her alanda son yılların en çok üzerinde durulan konularından biri olarak ön plana çıkıyor. Dünyanın önemli bir kısmını oluştursa da su kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesi, su verimliliğine odaklanmayı zorunluluk haline getirmektedir. Buhar üretmek için suya gereksinim duyan buhar kazanlarında da su verimliliği sağlayan modellerin kullanılması önem arz etmektedir. Modüler buhar kazanı modelleri, bu noktada en yüksek performansa sahiptir. Birden fazla küçük kazandan oluşan bu sistemlerde, gereksinimin az olduğu durumlarda az sayıda kazan çalıştırılmakta ve bu sayede su tüketiminin daha düşük seviyede olması sağlanmaktadır. Tek parçalı kazanlarda az miktar buhar üretmek için bile kazanın tamamı ısıtılmakta ve bu durum su kayıplarına yol açabilmektedir. Modüler buhar kazanı sistemlerinde ise yalnızca ihtiyaç kadar su tüketimi yapılmaktadır. Bu sistemler su verimliliğinin yanı sıra su tasarrufu da sağlamaktadır. 

modüler-buhar-kazanı

Emisyon Azaltma

Emisyon, günümüz dünyasının karşılaştığı sorunlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Fabrikalarda, araçlarda ve farklı alanlarda yakılan fosil yakıtların neticesinde ortaya çıkan hava kirletici maddeler atmosferi ve dolayısıyla doğal yaşamı tehdit etmektedir. Özellikle endüstriyel tesisler bu konuda daha fazla etkiye sahiptir. Modüler buhar kazanı emisyon değerlerinin azaltılması adına önemli bir potansiyel taşımaktadır. Geleneksel kazanlarda, az miktarda buhara gereksinim duyulduğunda bile kazanın tamamen çalıştırılması ile gereksiz olarak yapılan emisyon salınımı; modüler buhar kazanlarında tamamıyla ortadan kalkmaktadır. Bu sayede üretilmeyen buhar için fazladan oluşabilecek emisyonun önüne geçilmektedir. Zaten çevre dostu yöntemler arasında yer alan buhar kullanımı, modüler kazanların sahip olduğu bu özellik ile daha da dikkat çekici hale gelmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Basınçlı Buhar Kazanı Nedir?

Yenilik ve Enerji Tasarrufu

Modüler buhar kazanları, buhardan yararlanılan alanlara büyük yenilikler katmaktadır. Geleneksel kazanlardan daha kısa sürede buhar üretebilen bu kazanlar, aynı zamanda buharın daha düşük maliyetler ile elde edilmesine olanak tanımaktadır. Bu yüzden de yenilik yanlısı firmalar, buhar üretiminde modüler sistemlere geçiş yapmaktadır. Üstelik modüler buhar kazanı tüm bu kolaylıkları sunarken, enerjiden de tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Bu tasarruf da kazanların parçalı olarak çalıştırılmasına bağlıdır. Geleneksel buhar kazanlarında, ihtiyaç olmadığı halde kazanın bütününün çalıştırılması ile gereksiz enerji kullanımı yaşanmaktaydı. Gereksinim oranında üretim yapan modüler buhar kazanlarında ise bu durum tamamen tersinedir. İhtiyaca göre parçalar halinde çalıştırılan modüler buhar kazanları, enerji israfını engellemektedir.