Miura

Modüler Buhar Kazanı Sistemlerinde Otomasyon

buhar-jeneratörü

Buhar kazanları, başta endüstriyel alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda buhar üretmek amacıyla kullanılmaktadır. İnsanlar tarafından kullanımı oldukça eskiye dayanan buhar kazanları, günümüz dünyasının gereksinimlerine uygun olarak sürekli modernize edilmekte ve her geçen gün daha işlevsel hale gelmektedir. Modüler buhar kazanı modelleri de bu doğrultuda geliştirilmiş yeni ve yenilikçi kazan türlerindendir. Tek bir büyük kazan kullanımının yerine, aynı kapasiteye denk gelen birden fazla küçük kazanın kullanılması mantığına dayanan modüler buhar kazanları, bu özelliği sayesinde daha düşük maliyetle buhar üretilebilmesini sağlamaktadır.

Modüler buhar kazanı sistemlerini daha cazip hale getiren ise otomasyondur. Endüstride otomasyon çağı olarak da adlandırılan günümüz dünyasında, her şey giderek daha akıllı hale gelmektedir. İnsan gücüne ve emeğine gereksinim kalmadan cihazların otomatik ölçüm yapabilmesi ve gerekli aksiyonları alabilmesi anlamına gelen otomasyon, buhar kazanlarına da büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Çevre Dostu Modüler Buhar Kazanı

Yüksek Verimlilik 

Verimlilik ihtiyacı, endüstriyel alanlarda en çok dikkat edilen noktalardan biridir. Daha az girdi ile daha fazla çıktı alabilmeye dayanan verimlilik, işletme maliyetleri üzerinde oldukça etkilidir. Bununla birlikte verimliliğin çevre ve enerji kaynakları üzerinde de olumlu etkileri vardır. Zira verimli çalışan sistemler, daha az enerji tüketmekte ve çevreye daha az karbon salınımı yapmaktadır. Modüler buhar kazanı sistemlerinde yararlanılan otomasyon teknolojileri de bu türden avantajlar sağlamaktadır.

Otomasyon sistemleri sayesinde yalnızca gereksinim duyulan anlarda, gereksinim miktarınca buhar üretimi yapılmaktadır. Modüler kazanların parçalı olma özelliği ile otomasyon sistemlerinin akıllı tespitlerinin bir araya gelmesi ile hem su hem de enerji tüketiminde verimlilik sağlamaktadır. Geleneksel sistemlerde olduğu gibi, az buhara ihtiyaç duyulan anlarda bile bütün kazanın yakılması ve bunun manuel olarak kontrol edilmesi; bir yandan buhar üretim maliyetlerinin artmasına öte yandan da verimliliğin ortadan kalkmasına yol açmaktadır. 

modüler-buhar-kazanı

Kazan Sağlığını Koruma

Buhar kazanlarının kullanım ömrü ile kullanım biçimleri arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. En kaliteli markaların modüler buhar kazanı ürünleri bile hatalı kullanılmaları durumunda kısa sürede ömürlerini tamamlayabilmektedir. Ancak kazanların insanlar tarafından kontrol edilmesi durumunda doğru kullanımdan sapmalar sıklıkla yaşanabilmektedir. Zira insan çalışanların her an kazan başında duramaması, ölçümlerde hata yapmaları ya da çeşitli hatalar yaşanabilmektedir. Otomasyon sistemleri ise 24 saat aktif olan ve tüm ölçümleri hassas olarak yapan sistemlerdir. Üstelik yapılan ölçümler sonrasında gereksinim doğrultusunda hassas buhar üretimi yapılması da bu sistemlerde olanaklıdır. Kazanın en doğru şekilde kullanılmasına olanak tanıyan otomasyon sistemleri sayesinde, kazanların kullanım ömürleri gözle görülür düzeyde artmaktadır. 

modüler-buhar-kazanı

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üretimde Esneklik

Geleneksel buhar kazanı sistemlerinin en büyük dezavantajı, az miktarda buhara gereksinim duyulan zamanlarda bile tüm kazanın çalıştırılmasının zorunlu olmasıdır. Bu durum işletme maliyetlerinin artmasına, su ve enerji kayıplarının yaşanmasına, buhar üretiminin verimsiz hale gelmesine neden olmaktadır. Modüler buhar kazanı sistemleri, parçalı yapıları ile bu soruna tamamen çözüm getirmektedir. Düşük kapasiteli çok sayıda kazandan oluşan bu sistemlerde, anlık buhar ihtiyacına göre kazanlar çalıştırılmakta ve gereksiz buhar üretimi yapılmamaktadır.

Otomasyon sistemleri ise modüler kazan sistemlerinin daha kullanışlı hale gelmesine olanak tanımaktadır. Sistemin gereksinim duyduğu anlık buhar miktarını kolayca tespit eden ve buna göre sistemin buhar üretmesini sağlayan otomasyon sistemleri ile endüstriyel alanlar büyük oranda esneklik kazanmaktadır. Bu esneklik işletmelerin buhar üretim maliyetlerinin azalmasına da katkı sağlamaktadır. Otomasyonlu modüler buhar kazanı sistemleri, sağlamış olduğu bu avantajlardan dolayı her geçen gün daha fazla alanda kullanılmaktadır.