Miura

Kolorimetrik Cihaz Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

kalorimetrik-cihaz

Kolorimetrik cihaz alırken beklenen faydaların tam olarak görülebilmesi için, doğru cihaz seçimi yapılmasının önemi büyüktür. Her ne kadar günümüzde kolorimetrik cihazların çok farklı çeşitlerini bulabilmek mümkün olsa da tüm cihazların aynı işlevsel özelliklere sahip olduğunu ve kullanım alanlarına aynı ölçüde yarar sağladığını söylemek mümkün değildir. Kolorimetrik cihazı alırken aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gereklidir:

  • Kolay Takip: Alınacak kolorimetrik cihazın dijital ekrana sahip olması ve bu sayede ölçüm değerlerinin kolayca takip edilebilmesine olanak sağlaması, bu cihazların seçiminde ilk dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Ölçüm değerlerinin istenilen her anda cihaz üzerinden takip edilebilmesi, kazan suyunun istenilen düzeyde tutulabilmesi açısından önem arz etmektedir. 
  • Anlık Ölçüm: Kazanlarda kullanılan kolorimetrik cihaz su sertliğini istenilen her zaman aralığında ölçebilmelidir. Üstelik ölçüm yapabilmek için cihazın herhangi bir şekilde insana gereksinim duymaması da önemlidir. Alınacak cihazın zaman bakımından ayarlanabilir olması, istenilen her anda ölçüm yapılabilmesini sağlayacaktır.
  • Sert Su Alarmı: Kazanlarda kullanılan suların sert olmamasına her ne kadar dikkat edilse de zaman zaman sert su kaçışları ile karşılaşılabilmektedir. Kolorimetrik cihazın bu kaçışları anlık olarak tespit etmesi kadar, alarm vermesi de önemlidir. 
  • Arıza Bildirim Sistemi: Kolorimetrik cihazlar, zaman zaman çeşitli arızalarla karşılaşabilmektedir. Bu gibi durumlarda cihazın kısa sürede yeniden kullanıma devam edilebilmesi için, arızanın tespit edilmesi gereklidir. Yeni nesil kolorimetrik cihazlarda, meydana gelen hatalar hata kodları ile birlikte ekranda gösterilmektedir. Alınacak cihazın bu özelliğe sahip olması, kesintisiz kullanım açısından dikkate değerdir.  

Ayrıca ilginizi çekebilir: Su Sertliği Ölçüm Cihazları

Kolorimetrik Cihaz Nedir?

Kazanlarda kullanılan şebeke suları ile kuyu sularında bulunan yabancı maddeler, kazan içerisinde kireçlenme gibi sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu durumun önlenmemesi kazanlarda hem verim kaybı yaşanmasına hem de kazan ömrünün kısalmasına yol açmaktadır. Su sertliğinin üstesinden gelebilmek için, sertlik düzeyinin ölçülmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu işlem önceki dönemlerde, yumuşatma cihazından sonra sudan numune alınması ve görevli personel tarafından ölçüm yapılması suretiyle tamamlanmaktaydı. Ancak bu yöntem zaman kaybına yol açması ve aynı zamanda ölçüm sapmalarına neden olması dolayısıyla kazanlarda istenilen korumayı sağlayamıyordu. Günümüzde ise bu amaçla kolorimetrik cihaz olarak adlandırılan akıllı cihazlardan yararlanılmaktadır. Besleme suyunda bulunan yabancı maddeleri anlık olarak tespit edebilen ve sahip olduğu dijital göstergeler sayesinde sürekli takip olanağı sunan bu cihazlar, kazan sıhhati açısından önemli bir yere sahiptir. Yüzde yüz otomatik olarak çalışan bu ölçüm cihazları, hata payının da minimum düzeye inmesini sağlamakta ve bu sayede kazanlar için en uygun su değerlerinin sağlanmasına imkân tanımaktadır. 

kolorimetrik-cihaz

Ayrıca ilginizi çekebilir: Degazörsüz Çalışma ve Otomatik Su Sertlik Kontrolü

Ne İşe Yarar?

Kolorimetrik cihaz kazanların beslenmesini sağlayan suların içerisindeki yabancı maddelerin tespit edilmesi ve bunların ölçülmesini sağlamaktadır. Su yumuşatma cihazlarının ya da bu amaçla kullanılan kimyasalların ne oranda kullanılacağının belirlenebilmesi, kolorimetrik cihazın yapacağı ölçümler ile belirlenmektedir. Daha önce kullanılan yöntemler ile kıyaslandığı zaman kolorimetrik cihazlar zamandan tasarruf sağlamaktadır. Önceden belirlenen zaman dilimlerinde otomatik olarak ölçüm yapabilen bu cihazlar, insana duyulan gereksinimi büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. İçerisinde bulunan kartuşlar sayesinde ölçüm yapan bu cihazlar, bir kartuş ile ortalama 4 aya kadar ölçüm yapabilmektedir. Kartuş ömrünün dolması durumunda, değişimi de kolaylıkla yapılabilmektedir. Kolorimetrik cihazlar, insan eliyle yapılamayacak ölçüde hassas ölçümler yapmaktadır. Öyle ki 1-2 mg/l seviyesine kadar sert su kaçağı tespit edilebilmesi bu cihazlarda mümkündür. Üstelik bu cihazların kazan sistemlerine monte edilmesi de oldukça kolaydır.