Miura

Kazanlar ve Kazan Çeşitleri Nelerdir?

buhar-kazanı-bakımı

Kazanlar ya da daha çok bilinen isimleriyle endüstriyel kazanlar, çeşitli yakıtlarda bulunan kimyasal enerjinin ısı enerjisine çevrilmesini ve bu şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu amaçla çeşitli yakıtlar kullanılabileceği gibi, ısının elde edilebilmesi için farklı kazan türlerinde değişik yöntemlerden yararlanılması da mümkündür. Bu doğrultuda kullanılan farklı kazan çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Buhar Kazanları: Yaygın olarak kullanılan kazan çeşitleri arasında buhar kazanları ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Farklı yakıtlarla çalıştırılan ve yakıtın yakılmasıyla buhar elde etmeyi amaçlayan bu kazalar, kullanım alanlarına sağladıkları faydalar dolayısıyla her geçen gün daha fazla alanda kullanılmaktadır. Buhar kazanları, her şeyden önce çevre dostu sistemler arasında yer almaktadır. Kullanım sonrasında herhangi bir şekilde zararlı madde salgılamaması ya da kimyasal atık yaratmaması, bu kazanların öne çıkan özelliklerindendir. Küçük çaplı borularda daha fazla ısı taşıyabilmesi ve daha yüksek verimliliğe sahip olması da buhar kazanlarını cazip kılan nedenler arasında yer almaktadır. Ayrıca buhar kendiliğinden basınçlı olduğu için, taşınmak için ayrıca pompa gereksinimini ortadan kaldırmaktadır. Bu yönüyle de ısınma maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Buhar kullanılan sistemlerde korozyon riski yok denilecek kadar azdır. Hatta kazan üretiminde kullanılan malzemenin doğru seçilmesiyle bu sorun minimum düzeylere indirilebilmektedir. Diğer ısınma yöntemleriyle kıyaslandığı zaman, buhar kazanlarında ısı kaybı minimum düzeydedir. Bu, aynı zamanda verimliliğin maksimum düzeyde olması anlamını taşımaktadır. Doğru kurulum yapılması durumunda, verimlilik yüzde 95 oranlarına ulaşabilmektedir. Son olarak da buhar kazanlarının güvenli sistemler olduğunu söylemek mümkündür. Yanıcı ya da patlayıcı olmaması, her alanda bu kazan türlerinin rahatlıkla kullanılmasını sağlamaktadır. 
  • Sıcak Sulu Kazanlar: Isı elde etmek amacıyla kullanılan kazan türleri arasında sıcak sulu kazanlar da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kazanlarda ısının aktarılması için sıcak sudan yararlanılmaktadır. Kazan içerisinde bulunan yakıtın yanmasıyla birlikte, haznede yer alan su ısınmakta ve bu suyun tesisata verilmesiyle ısı elde edilmektedir. Ancak bu yöntemin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Isı kaybına yol açması ve verimlilik düzeyinin düşük olması bu dezavantajlardandır. 
kazan-çeşitleri

Bahsedilen kazan türlerine ek olarak, kazanlar farklı yönlerden de çeşitlenebilmektedir. Kazan yapımında kullanılan malzeme, kazanda ısı elde etmek için kullanılan yakıt türü, yanma odası basıncı, kazanın yapısal tasarımı ve biçimi de kazan çeşitleri sınıflandırmasının yapılmasında rol oynamaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Su Borulu Kazan Tipleri

Endüstriyel Kazan Seçimi

Endüstriyel amaçlarla kullanılabilecek kazanlar oldukça çeşitlidir. Kazan çeşitleri konusundaki bu fazlalık, kazan seçimini de zorlaştırmaktadır. Kazan seçiminde dikkatli olmak, kazandan beklenen performansın elde edilebilmesi adına önem arz etmektedir. Bu noktada her şeyden önce kazanın kullanım amacının belirlenmesi gereklidir. Alınacak kazanın gereksinimleri karşılamayacak kadar küçük ya da gereksinimleri aşacak düzeyde büyük olması maliyet dengesinin bozulmasına ve kazanın istenilen performansı sağlamamasına neden olmaktadır. Tercih edilecek kazanın enerji verimliliğine de özen gösterilmelidir. Özellikle enerji kaynaklarının giderek tükendiği ve enerji verimliliği kavramının ön plana çıkmaya başladığı günümüz dünyasında, alınacak kazanların bu standartları sağlaması önemlidir. Kazanda kullanılacak yakıt türünün doğru seçilmesi ve seçilecek yakıtın maliyetleri arttırmayacak nitelikte olması da gözden kaçırılmaması gereken hususlar arasındadır. Ayrıca yakıtın çevreye zarar vermemesi de önemlidir. Bu durum kazan türleri için de geçerlidir. Alınacak kazanın kullanım esnasında çevreye herhangi bir salınım yapmaması ve zarar vermemesi dikkat gerektirmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kazan Temizleme Kimyasalları Neden Önemli