Miura

Kazanlar İçin Yakıt – Buhar Verimliliği Sağlama

Buhar kazanları, başta endüstriyel alanlar olmak üzere pek çok alanda ısıtma ve basınç elde etmek için kullanılmaktadır. Buharın diğer güç ve ısıtma yöntemlerine göre daha uygun fiyatlı olması, çevre dostu bir teknoloji kullanması ve pratikliği onun önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Kazan teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, buhar kazanları da giderek daha işlevsel özellikler ile donatılmaktadır. Buhar kazanları söz konusu olduğunda, üzerinde durulması gereken hususlardan biri de verimliliktir. Hem kazanın kendisinin verimliği sağlayabilecek bir teknoloji kullanılarak üretilmiş olması hem de kazanın kullanımı esnasında verimlilik ilkelerine riayet edilmesi ve verimliliğin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. İşletme maliyetlerinin artmaması adına kazan verimliliği mutlaka kollanmalıdır. 

kazan-verimliliği

Verimlilik kavramı, son yıllarda endüstriyel alanlarda sıkça rastlanan ve bahsedilen kavramlardan biridir. Dünyadaki enerji kaynaklarının giderek tükenmesi, bu kaynakların daha verimli kullanılmasını da zorunlu hale getirmiştir. Bu yüzden de buhar kazanlarının daha az yakıt kullanarak, daha fazla buhar üretmesi hedeflenmektedir. Ancak kazan verimliliği ile tasarruf kavramlarının karıştırılmamasına da büyük özen gösterilmelidir. İki kavramın farkını bilmeyen kişiler, genellikle bu kavramları birbirleri yerine kullanabilmektedir. Tasarruf, bazı alanlarda kısıtlamaya gidilmesi anlamına gelmektedir. Verimlilik ise herhangi bir kısıtlamaya gereksinim duyulmadan, aynı miktarda yakıt kullanarak daha fazla buhar üretilebilmesini hedeflemektedir. 

Buhar kazanlarında verimlilik iki boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlardan ilki yakıt verimliliğidir. Bilindiği gibi, buhar kazanları içerisinde bulunan yakıtın yakılması ve bu sayede su tankı içerisinde bulunan suyun ısıtılması ile buhar üretmektedir. Verimli bir yakıt kullanmanın yanı sıra kazanın kendi yakıt tüketimi de bu hususta belirleyicidir. Özellikle son yıllarda verimliliğe yönelik vurgunun artmasına paralel olarak, buhar kazanı imal eden firmalar da bu kazanların daha verimli hale gelmeleri için çaba göstermektedir. Kazan verimliliği ile alakalı ikinci boyut ise buhar verimliliğidir. Buhar kazanlarında üretilen buharın bir kısmı, kazanın yapısından ya da tesisattan kaynaklardan nedenlerden dolayı kaybolur. Fire olarak da adlandırılan bu miktarın fazla olması da kazan verimliliğini olumsuz yönde etkiler. Her iki yönden de dengede olan buhar kazanları, işletmeler açısından son derece kullanışlıdır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Miura Buhar Kazanları İşinizi Nasıl Daha Verimli Hale Getirir

Kazanlarda Verimlilik Neden Önemli

Dünyamızın bize sunmuş olduğu kaynaklar her geçen gün azalmaktadır. Bu kaynakların azalması, ilerleyen zamanlarda başta enerji kaynakları olmak üzere çeşitli alanlarda kaynak sıkıntısı çekeceğimizi açıkça göstermektedir. Bu duruma dair bilincin uyanması hem devletler bazında hem de endüstriyel alanlarda verimlilik çalışmalarına önem verilmesine neden olmuştur. Kazan verimliliği ya da bir bütün olarak verimlilik, doğal kaynakların daha idareli ve faydalı kullanılmasına olanak tanımaktadır. Ancak taşıdığı tek önem bu değildir. Verimlilik aynı zamanda çevrenin de korunması anlamını da taşımaktadır. Yani aynı miktarda yakıt tüketerek daha fazla buhar üretmek, daha fazla buhar üretebilmek için daha az atık bırakmak gibi bir avantaj yaratmaktadır.

Zaten çevreye zararı en az olan yöntemler arasında yer alan buhar kullanımı, bu sayede daha çevre dostu bir hal almaktadır. Son olarak da kazan verimliliğinin işletmelere mali fayda sağlaması noktasında önemli olduğundan söz etmek mümkündür. Birim buhar üretmek için kullanılan yakıt miktarının azalması, işletmelerin kazancını arttıran bir durumdur. Bu da endüstriyel tesislerin rekabette daha avantajlı olmalarını sağlamaktadır. Bu yüzden de endüstriyel tesislere buhar kazanı alınacağı zaman buhar verimliliği mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve bahsedilen faydaları sağlama potansiyeli olan bir buhar kazanı tercih etmeye özen gösterilmelidir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Seçiminde 5 Önemli Faktör