Miura

Kazanınızın Verimli Çalışmasını Sağlayacak İpuçları

kazan-verimliliği

Endüstriyel alanlarda basınç elde etme, sterilizasyon ve tesis ısıtma; konutlarda ise ısınma ve sıcak su sağlama için tercih edilen buhar kazanları, aynı amaçlarla kullanılan diğer yöntemlere kıyasla çok daha düşük maliyetli. Aynı zamanda çevre dostu da olan buhar kazanı sistemleri, günümüzde kullanılan modern teknolojiler ile birlikte çok yönlü avantajlara sahip. Ancak buhar kazanlarının verimliliği ile bu avantajlar arasında doğrudan bir bağ mevcut. Beklenen performansı elde edebilmek için, kazan verimliliği büyük öneme sahip. Kazanlarda verimlilik artışı yakalayabilmek için başvurulabilecek pek çok yöntem mevcut. 

Kazanınız İçin Yıllık Bakım

Buhar kazanı verimliliğinin sağlanabilmesi için, yıllık kazan bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması son derece önemli. Önleyici bakım olarak da adlandırılan bu işlem, buhar kazanlarının verimliliğini yükselttiği gibi; kullanım ömrünün uzamasına da katkı sağlar. Tüm teknik aletlerde olduğu gibi, buhar kazanlarında da kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde çeşitli yıpranmalar ve aksaklıklar meydana gelebilir. Düzenli bakımlar, bu yıpranma ve aksaklıkların giderilmesini sağlar. Böylelikle kazan performansında da gözle görülür bir artış sağlanmış olur. Özellikle bu bakımlar esnasında kazanın temizliğinin yapılması, kazan içerisinde oluşan korozyon ve kireç tabakalarının temizlenmesi, kazan bacasının temizlenmesi gibi işlemlerle verimlilik gözle görülür bir şekilde artabilir. Kazan bakımından beklenen faydanın sağlanabilmesi için, bakım işleminin profesyonel olarak yapılması gerekir. 

kazan-verimliliği

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Bakım Kontrol Listesi

Radyatörlerinizi Boşaltın

Buhar kazanlarında kazan verimliliği sağlayabilmenin bir diğer yolu da radyatörlerin boşaltılmasından geçer. Kazanlarda kullanılan suyun yeterince yumuşak olmaması durumunda, elde edilen buhar tesisatta dolaşırken radyatörlerin iç yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olabilir. Aynı etki kazanın iç yüzeyinde de görülür. Buna bağlı olarak zaman içerisinde radyatörlere ulaşan ısı miktarı azalır. Radyatörün iç yüzeyinde oluşan bu tabakanın kalınlaşmasıyla birlikte, ısı elde etmek için kazan daha fazla enerji tüketir; ancak ısı oranı sürekli düşüş eğilimi gösterir. Sonuç olarak kazan verimsizliği ortaya çıkar ve maliyetler yükselir. Bu yüzden için de belirli aralıklarla radyatörlerin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Bunun için kullanılabilecek farklı yöntemler bulunur. Temizlenen radyatörlerin iç yüzeyindeki kireç tabakası sökülür. Böylelikle yaşanan ısı kaybı, yeniden kazanılır. 

Buhar kazanlarında verimliliğin sağlanabilmesi için başvurulabilecek daha farklı yöntemler de mevcut. Ancak eski teknoloji kullanılarak üretilmiş kazanlarda, atılabilecek tüm adımlara rağmen istenilen düzeyde verimlilik sağlanamayabilir. Kazan verimliliği için kullanılan kazanın türü, modeli, sahip olduğu teknoloji gibi etkenler de belirleyici olur. Bu yüzden de verimliliğini büyük oranda kaybetmiş olan buhar kazanlarını çeşitli yöntemlerle verimli hale getirmeye çalışmak yerine, yeni teknoloji ürünü ve enerji tasarruflu buhar kazanı sistemleri ile değiştirmek daha doğru olur. Zira verimli hale getirilmeye çalışılan eski model kazanlar, uzun vadede modern bir kazan sistemi için harcanacak giderlerden daha fazlasının ortaya çıkmasına neden olur. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Endüstriyel Buhar Kazanları Sistemi Nasıl Çalışır?