Miura

Kazanlarda Enerji Verimliliği

premix-kazan

Enerji, günümüz toplumlarının varlıklarını sürdürebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri adına büyük önem taşıyan bir gereksinimdir. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için çeşitli enerji kaynaklarından yararlanılmaktadır. Ancak enerji kaynaklarının giderek tükenmeye başlaması, enerjide verimlilik konusunu gündeme getirmiştir. Aynı işi yapabilmek için daha az enerji harcamayı ifade eden enerji verimliliği, her geçen gün daha popüler hale gelmektedir. Faaliyet gösterebilmek için enerjiye bağlı olan kazanlar için de bu durum geçerlidir. Öyle ki kazan verimliliği istenilen düzeyde olmayan kazanların kullanımı giderek azalmaktadır. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanılan ve çok fazla enerji kaynağına ihtiyaç duyan kazanlar için bu durum iki kat daha önemli hale gelmektedir. Kazanlarda enerji verimliliğinin sağlanamaması bir yandan maliyetlerin artmasına neden olurken; öte yandan da çevrenin daha fazla zarar görmesine ve enerji kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır. Bu noktada verimli kazan seçimi kadar, seçilecek kazanın kurulumunun doğru yapılması, doğru kullanılması ve bakımlarının düzenli olarak yapılması da dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Özellikleri

Kazan Verimliliğini Etkileyen Faktörler

Kazanlarda enerji verimliliğini etkileyen faktörlerin sayısı oldukça fazladır. Bu faktörlerin göz önünde bulundurulması, kazanların daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Kazan verimliliği noktasında öne çıkan faktörlerden bazıları şunlardır:

  • Eksik Yanma: Kazanlardan verimsizliğin yaşanmasına yol açan faktörlerin başında eksik yanma gelmektedir. Bu kavram, katı ya da sıvı haldeki yakıtların içerisinde yer alan yanıcı maddelerin hiç yanmayarak ya da az yanarak bacalardan atılmasını ifade etmektedir. Bu durum aynı işlemi yapmak için daha fazla yakıt tüketilmesine, yakıt maliyetlerinin yükselmesine ve atmosfere daha fazla yakıt salınmasına neden olmaktadır. Eksik yanma sorunu olan kazanlarda bu durum mutlaka tespit edilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılarak yakıtın tam yanması sağlanmalıdır. 
  • Fazla Hava: Kazanlarda yakıtın tam olarak yanabilmesi için hava ve yakıt karışımının iyi ayarlanması gereklidir. Havanın gereğinden fazla olması, kazanda verimsizlik sorununun yaşanmasına neden olabilmektedir. 
  • Baca Gazındaki Su Buharı: Kazanlarda kullanılan yakıtlar, yanmadan önce belirli ölçüde nem barındırmaktadır. Yanma esnasında su buharı olarak ortaya çıkan bu nem, yanma sonucu ortaya çıkan faydalı enerjinin bir kısmının da bacadan atılmasına yol açmaktadır. Bu sorunun yaşanmaması için kazanlarda kullanılacak yakıtın mümkün olduğunca nemden arındırılmış olması gereklidir.
  • Yakıt Türü: Kazanlarda kullanılan yakıtın türü de doğrudan kazan verimliliği üzerinde belirleyici olmaktadır. Zira kullanılan yakıt türlerindeki karbon ve hidrojen miktarları farklıdır. Bu da yanma sonucu ortaya çıkan ısıl değerlerin değişiklik göstermesi anlamına gelmektedir. 
  • Kazan Yükü: Verimli kazan seçimi kadar kazanların doğru yükte çalıştırılması da önem arz etmektedir. Kazan yük düzeyinin doğru ayarlanamaması, enerji ve ısı kaybının yaşanmasına yol açan durumlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu noktada hem kazanın aşırı yüklenmesi hem de az yükle çalıştırılması olumsuzluk yaratmaktadır. Kazanın tam aşırı yüklenmesi, yanım veriminin düşmesine yol açmaktadır. Gerçek verimi elde edebilmek için kazanın tamdan biraz eksik bir yük ile çalıştırılması tavsiye edilmektedir. Ortalama yüzde 95’e tekabül eden bu oran, kazanın tam performans göstermesini sağlamaktadır.
  • Isıtıcı Yüzey Kirliliği: Kazanların ısıtıcı yüzeylerinde görülen kirlilik de enerji verimsizliğine yol açmaktadır. Bu yüzeylerde biriken kurum ya da kireç, ısıtma işlevinin yerine getirilebilmesi için daha fazla yakıt tüketilmesine neden olmaktadır. Isıtıcı yüzeylerin temiz olması ise verimliliğin sağlanması açısından önemlidir. Bu yüzden belirli aralıklarla yüzeylerin kurum ve kireçten temizlenerek arındırılması tavsiye edilmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kazanlar ve Kazan Çeşitleri Nelerdir?