Miura

Kazan Seçimi ile Bütçe ve Enerji Tasarrufu Sağlamak

kazan-yakıt-tüketimi

Buhar kazanları hem endüstriyel alanlarda hem de gündelik yaşamın çeşitli alanlarında buhar üretmek amacıyla kullanılan cihazlardır. Kazan teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak buhar kazanları da her geçen gün daha işlevsel özelliklerle donatılmaktadır. Ancak buhar kazanlarının hepsinin aynı düzeyde işlevsel olduğundan söz etmek mümkün değildir. Alınacak kazanın bütçe ve enerji tasarrufu sağlaması büyük önem taşımaktadır. Aksi halde kazanın geri dönüş süresi uzamakta, bu da işletme maliyetlerinin dolaylı yoldan artmasına neden olmaktadır.

Modüler Kazan Tercih Edin

Buhar kazanlarının hem bütçe hem de enerji tasarrufu sağlaması için kazan seçiminde modüler kazanları tercih etmek son derece önemlidir. Son yıllarda giderek daha popüler hale gelmeye başlayan modüler buhar kazanları, birden fazla küçük ölçekli kazanın bir arada kurulmasıyla oluşmaktadır. Geleneksel tek parça büyük kazanların aksine daha kısa sürede buhar üretebilen ve istenilen kapasite ile çalıştırılabilen modüler buhar kazanı sistemleri, bu sayede daha az enerji tüketilmesine de olanak sağlamaktadır. Üstelik modüler buhar kazanı sistemleri enerji tasarrufu ile çalışacak şekilde imal edildikleri için ek bir çabaya gerek kalmadan daha az yakıt harcayarak çalışabilmektedir. Özellikle endüstriyel alanlar için vazgeçilmez haline gelen modüler buhar kazanı sistemleri, işletme maliyetlerinin minimum düzeyde tutulmasına katkı sağlamakta, ayrıca daha az karbon salınımı yaptığı için çevre dostu olarak da ön plana çıkmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Sanayilerde Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

Hızlı Başlatma Özelliği Olan Kazan Tercih Edin

Buhar kazanı sistemleri alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kazanın ilk buhar üretme süresidir. İlk buharı daha hızlı şekilde üreten kazanlar enerji tasarrufu bakımından büyük öneme sahiptir. Geleneksel büyük ölçekli kazanlar buhar üretebilmek için daha fazla zamana gereksinim duymaktadır. Bu noktada da modüler buhar kazanlarının avantajlı olduğundan söz etmek yerinde olacaktır. Her biri küçük kazanlardan oluşan bu sistemler, ihtiyaç duyulan buharın daha kısa süre içerisinde hazırlanmasına olanak tanımaktadır. 

enerji-tasarrufu

Verimlilik Derecelerine Dikkat Edin

Verimlilik son yıllarda endüstriyel alanlarda üzerinde en çok düşünülen kavramlardan biridir. Dünyadaki enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmeye başlaması, bu kaynakların verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Buhar kazanları da enerji ile çalışan cihazlar olduklarından dolayı verimlilikleri büyük öneme sahiptir. Bu yüzden de buhar kazanı alırken verimlilik düzeylerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Verimlilik kavramı ile ifade edilmek istenen, aynı oranda kaynak kullanarak daha yüksek miktarda buhar elde edilebilmesidir. Verimlilik kavramı ile tasarruf kavramları sıklıkla karıştırılan ve birbirleri yerine kullanılan kavramlardır. Ancak enerji tasarrufu ile enerji verimliliği çok farklı şeylerdir. Verimlilikte herhangi bir şekilde üretimde kısıtlamaya gidilmez. Tasarrufta ise çeşitli kısıtlama tedbirlerine başvurulmaktadır. Verimlilik düzeyi yüksek olan kazanlar, aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlamaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Endüstri için En Verimli Buhar Kazanı Nasıl Seçilir

Kazanınızın Bakımlarını Düzenli Yapın

Buhar kazanları da diğer tüm teknik cihazlar gibi zaman zaman bakıma gereksinim duyabilmektedir. Bu gereksinimin düzenli olarak karşılanması, kazanların enerji tasarrufu ile çalışabilmesi adına son derece önemlidir. Kazanlarda kullanılan besleme suları, zaman içerisinde kazanın iç yüzeyinde korozyon ve tabaka birikimine yol açmaktadır. Bu durum kazanın daha geç ısınmasına yol açmakta ve aynı zamanda daha fazla enerji tüketimini de zorunlu hale getirmektedir. Buhar kazanının iç ve dış bakımlarını düzenli aralıklarla yapmak, kazanın daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Bu durum da işletmelerde enerji tasarrufu sağlanması anlamına gelmektedir. Kazan bakımlarının planlı şekilde yapılması, bakım maliyetlerinin daha düşük olması gibi bir avantajı da beraberinde getirmektedir.