Miura

İşletmeniz İçin Modüler Buhar Kazanı Kullanmanızın 4 Faydası

buhar-kazanı-bakımı

Buhar kazanları, insanlar tarafından yaklaşık 300 yıldır kullanılmaktadır. Zaman içerisinde teknik dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte kazanlar da pek çok yeni özellik kazanmıştır. Ancak yakın zamana kadar kullanılan kazanlar, bazı dezavantajlı durumların yaşanmasına neden olmuştur. Günümüzde bu sorunların üstesinden gelebilmek ve buhar kazanı kullanımına gereksinim duyulan alanlarda kazanların verimliliğini maksimum düzeye getirebilmek için imal edilen modüler buhar kazanı sistemleri imal edilmektedir. Tek bir büyük kazan yerine, birden fazla küçük kazan kurulumunu ve kullanımını ifade eden modüler buhar kazanlarının sağlamış olduğu yararlar oldukça fazladır. Bunlardan 4 tanesi aşağıda yer almaktadır. 

Buhar Sistemini Hızlı Başlatma ve Kapatma

Modüler olmayan geleneksel buhar kazanlarının en büyük sorunlarından biri, ilk buhar üretim süresinin son derece uzun olmasıdır. Kazan kapasitesinin yüksek olması, içerisinde bulunan suyun daha geç ısınmasına ve doğal olarak buharın da daha geç hazırlanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte sistemin kapatılması esnasında da aynı sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Modüler buhar kazanı ürünleri ise bu dezavantajlı durumu ortadan kaldırmakta, ilk buhar üretim süresini minimum düzeylere indirmektedir. Birden fazla küçük kazandan oluşan bu sistemlerde, kazanların içerisinde yer alan sular daha hızlı ısınmakta ve böylelikle buhar da daha erken ortaya çıkmaktadır. Modüler kazan sistemleri sayesinde, geleneksel kazanlardan daha büyük ölçekte buharın, daha kısa sürede üretilebilmesi de mümkündür. 

modüler-buhar-kazanı

Ayrıca ilginizi çekebilir: Modüler Buhar Kazanı Sistemlerinde Otomasyon

Enerji Verimliliği ve Yakıt Maliyet Tasarrufu

Enerji verimliliği, son yıllarda endüstriyel alanlarda ön plana çıkan kavramlardan biridir. Dünyanın enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, devletleri enerji kaynaklarını daha verimli şekilde kullanmaya yöneltmiş ve endüstriyel alanlarda bu durumda gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Geleneksel buhar kazanları ile buharın geç elde edilmesi ve çoğu zaman üretim ayarlaması yapılamadığı için gereksinim duyulandan daha fazla buhar ortaya çıkması işletmelerin maliyetleri üzerinde artışa neden olmaktadır. Modüler buhar kazanı modellerinde ise maksimum düzeyde yakıt tasarrufu sağlanmakta ve aynı zamanda enerji verimliliği elde edilmektedir. Yalnızca istenilen ölçüde buhar üretimine olanak sağlayan bu yeni ve yenilikçi sistemler, büyük kazanların ısınması için gereksinim duyulan ekstra yakıt tüketimini ortadan kaldırmaktadır. 

modüler-buhar-kazanı

Buhar Sistemi Ölçeklendirme

Geleneksel buhar kazanlarında, kazanın belirli ölçüye kadar doldurulması ve tamamen ısıtılması bir zorunluluktu. Tek parça olarak imal edilen bu kazanlarda, ölçeklendirme yaparak buhar üretmek olanağı söz konusu değildi. Bu da maliyetlerin artmasının yanı sıra pek çok olumsuzluğu da beraberinde getiren bir durumdu. Modüler buhar kazanı sistemleri, birden fazla kazan olarak kuruldukları için istenilen düzeyde buhar üretimi yapılabilmekte ve kazanların bazıları kullanılıp bazıları da devre dışı bırakılarak ölçeklendirme yapılabilmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Çevre Dostu Modüler Buhar Kazanı

Basit Kazan Sistemi Bakımı ve Uyarılar

Modüler buhar kazanı sistemlerinin bakımlarının kolay olması ve arıza yaşanması durumunda uyarı vermesi de onları ön plana çıkaran nitelikler arasında yer almaktadır. Geleneksel kazanların alternatiflerinin olmaması, arıza yaşanması durumunda buhar üretiminin tamamen durmasına ya da bakımlar esnasında geçici olarak buharsız kalınmasına yol açmaktaydı. Modüler kazanlarda ise kazanların birinde arıza görülmesi halinde diğerleri devreye girerek onu tamamlamakta ve buhar üretiminin kesintiye uğramasını engellemektedir. Ayrıca kazanların bakım gereksinimi olması durumunda da her kazan için farklı zaman dilimlerinde bakım yapılmakta ve bu sayede tüm sistemin bir anda devre dışı kalmasının önüne geçilmektedir. Modüler buhar kazanları otomasyon ile uyumlu olmalarından dolayı da kendi arızalarını tespit edebilmekte ve çeşitli alarm sistemleri ile bilgilendirme yapabilmektedir