Miura

Binalarda Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır?

miura-buhar-kazanları

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu son yıllarda üzerinde en çok durulan konular arasında yer almaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak enerji tüketiminin de fazlalaşması, enerji kaynaklarındaki azalmanın derinleşmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte enerji kaynaklarının fazla tüketimi ile atmosfere daha fazla karbon salınmakta ve küresel ısınma krizi daha da derinleşmektedir. Ayrıca enerjide tasarruf ve verimliliğin sağlanamaması hem endüstriyel alanlarda hem bireysel anlamda hem de devlet bazında ekonomik kayıpların artması anlamına gelmektedir. Bu yüzden de her iki kavramın da iyi anlaşılması ve dikkate alınması gereklidir.

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çoğu zaman birbirleri ile karıştırılmakta ve aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak esasında iki kavram arasında bazı farklar bulunmaktadır. Enerji verimliliği, aynı işin daha az enerji tüketerek yapılabilmesini ifade etmektedir. Bunu hesaplamak için bir birim enerji tüketimi karşısında elde edilen üretimin miktarının göz önünde bulundurulması yoluna başvurulmaktadır. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, verimlilik konusunda daha başarılı cihazların ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Enerji tasarrufu ise gereksizi yere harcanan enerjinin kesilmesini ifade etmektedir. Tasarrufta kullanımdan kısıtlama ve israftan kaçınma vardır. Enerji verimliliğinde ise herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Aynı miktarda üretim yapılmakta, buna karşın daha az enerji harcanmaktadır. 

enerji-verimlliği-ve-enerji-tasarrufu

Enerji tasarrufu ile enerji verimliliğin sağlanması her şeyden önce enerji maliyetlerinin azalması anlamına gelmektedir. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde, enerji için harcanan ücretler de sürekli olarak artmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek ve dışa döviz akışını engellemek adına enerjide hem tasarruf hem de verimlilik sağlanmaktadır. Bu durum işletme maliyetlerinin minimize edilmesi ve karlılığın arttırılması bakımından da önemlidir. Bununla birlikte çevrenin korunması ve küresel ısınmanın önlenebilmesi için de enerji tasarrufu ile enerji verimliliği iyi bir önlemdir. Özellikle fazla enerji tüketen araç ve cihazlarda verimliliğe büyük önem verilmelidir. Binalarda enerji tasarrufu sağlayabilmek için alınabilecek bir dizi tedbir bulunmaktadır. Gerekli tedbirlerin alınması hem tasarruf hem de verimlilik açısından önemli sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliğini Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?

Enerji Analizi 

Binalarda enerji tasarrufu ve enerji verimliliği için öncelikle enerji analizinin yapılması gereklidir. Bunun için analizör denilen bazı cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar, binalardaki enerji tüketimini sürekli olarak takip eden ve farklı noktalardaki bilgisayarlara bu verilere aktaran akıllı sistemlerin bir parçasıdır. Hem endüstriyel alanlarda hem de binalarda enerjinin ne şekilde kullanıldığının ölçülmesini sağlayan enerji analizi, aynı zamanda yapılması planlanan tasarrufun da ilk adımını oluşturmaktadır. Enerji analizi raporunda fazla enerji tükettiği tespit edilen ya da yeteri kadar verimli olmadığı görülen cihazların değiştirilmesi veya çeşitli iyileştirmelerin yapılması gereklidir. İyileştirmeler ile düzelmeyecek durumda olan ve gereğinden fazla enerji tüketen sistemler ise tamamen değiştirilmelidir. Değişim kısa vadede yüksek maliyetli bir durum gibi görünse de uzun vadede enerji için harcanan maliyetleri minimiz etmesi sayesinde kâr sağlamaktadır.

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Verimliliği Analizi Nedir?

Buhar Kazanı Kullanımı

Buhar kazanı kullanımı da binalarda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu açısından atılabilecek en etkili adımlardandır. Binaların ısınma gereksinimlerini karşılamak için kullanılan yöntemler arasında hem enerji tasarrufu ve verimliliği bakımından en iyi değerlere sahip olan hem de çevreye zarar vermeyen ve herhangi bir atık madde oluşturmayan buhar kazanları, bu avantajları nedeniyle pek çok alanda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca buhar kazanlarının ısınma verimi de oldukça yüksektir. Bu sayede bina ısınma maliyetlerinin minimize edilmesi de söz konusudur.