Miura

Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliğini Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?

kazan-yakıt-tüketimi

Enerji, günümüz dünyasında insan yaşamının devam edebilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Dünya nüfusunun her geçen gün artmasına paralel olarak, enerjiye duyulan gereksinim de sürekli olarak artmaktadır. Ancak enerji kaynaklarının önemli bir kısmının yenilenemez nitelikte olması, bu kaynakların verimli kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan enerji verimliliği kavramı, çalışmak için belirli düzeyde enerjiye gereksinim duyan araçların daha az enerji ile çalıştırılabilmesini ifade etmektedir. Çoğu zaman enerji verimliliği ile enerji tasarrufu kavramları karıştırılsa da esasında ikisi farklı şeyleri ifade etmektedir. Enerji tasarrufu, enerjinin israf edilmemesine ya da daha az kullanılmasına işaret etmektedir. Haftada 3 kez ütü yapmak yerine, 2 kez ütü yapma kararı almak enerji tasarrufu için iyi bir örnektir. Enerji verimliliği ise ütünün yine haftada 3 kez yapılmasını, ancak çeşitli teknik uygulamalarla harcadığı enerjinin minimum düzeye indirgenmesini açıklamaktadır. Enerji verimliliğinde herhangi bir aracın kullanımının engellenmesi ya da aza indirilmesi değil, kullanıldığı süre boyunca harcamış olduğu enerjinin aza indirilmesi söz konusudur. Günümüzde enerji verimliliği noktasında daha iyi bir sonuca ulaşabilmek için başvurulan pek çok yöntem bulunmaktadır. 

enerji verimliliği nedir

Enerji Verimliliği Neden Önemli

Son yıllarda giderek daha popüler bir kavram haline gelen enerji verimliliği pek çok yönden önem arz etmektedir. Her şeyden önce dünya üzerinde bulunan enerji kaynakları sınırlı düzeydedir. Her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artmaya başlamış olsa da henüz dünyanın gereksinimini karşılamaktan oldukça uzak bir noktadadır. Ayrıca halihazırda enerji sağlamak için kullanılan fosil kaynaklar doğa için büyük zararlar yaratmaktadır. Havanın ve suların kirlenmesi, hayvanların ve diğer canlıların buna bağlı olarak çeşitli hastalıklarla karşılaşması gibi pek çok olumsuzluk söz konusudur. Kanser başta olmak üzere, öldürücü nitelikteki hastalıkların her geçen gün daha fazla görülmeye başlamasında, fosil enerji kaynaklarının önemli bir payı vardır. 

Enerji verimliliğini önemli hale getiren hususlardan biri de ekonomiyi koruyabilmektir. Özellikle Türkiye gibi enerji gereksiniminin büyük kısmını yurtdışından ithal etmek durumunda olan ülkeler, elde ettikleri bu enerjiyi verimli kullanmak zorundadır. Enerji verimliliği göz ardı edilerek yapılan tüketimler hem ülke ekonomisinden daha fazla paranın enerji için yurtdışına akmasına hem de bireylerin enerji harcamaları için ödemiş oldukları ücretlerin sürekli olarak yükselmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Çalışma Prensibi

enerji verimliliği nedir

Enerji Verimliliği Arttırma Yöntemleri

Enerji verimliliği alınabilecek basit tedbirlerle kolayca sağlanabilmektedir. Enerji verimliliğinin her alanda yaygın hale getirilmesi, yukarıda bahsedilen olumsuzluklar ile karşılaşma ihtimalinin minimum düzeyde kalması anlamına gelmektedir. Bunun için ilk olarak enerji verimliliği analizinin yapılması gereklidir. İşletmelerde ya da binalarda enerji tüketiminin en fazla olduğu kazan dairelerinde; çalışma verimliliği, ekipman verimliliği, baca verimliliği ve üretilen her birim için ortaya çıkan maliyet gibi verilerin toplanarak bir arada incelenmesi gereklidir. Günümüzde kazan dairelerinde ve enerji kullanılan pek çok alanda verimlilik tespiti yapabilmek için kullanılan takip cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlardan elde edilen verilerin sonuçlarının iyi analiz edilmesi ve analiz sonuçlarına göre de tedbirler uygulanması enerji verimliliğinde iyi bir başarı yakalayabilmek için önemlidir.

Ayrıca enerji verimliliği sağlanmak istenilen alanlarda, tesisatlar ve kullanılan araçlar düzenli olarak bakıma alınmalıdır. Bakımların aksatılması, her geçen gün daha fazla enerji kullanımına yol açmaktadır. Bununla birlikte tesisat sistemlerinde yer alan kaçaklara karşı da tedbir alınması gereklidir. Proses gereği ortama atılan ya da atıl hale gelen enerjinin yeniden kullanılabilmek üzere kazanılması da enerji verimliliğinin sağlanabilmesi açısından büyük öneme sahiptir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Tasarrufları ve Çevre Dostu Teknoloji