Miura

Enerji Tasarruflu Buhar Kazanları Nelerdir?

premix-kazan

Enerji kaynaklarının artan bir hızda tükenmesi, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği kavramlarını son yılların en önemli konuları haline getirmiştir. Özellikle enerji tüketiminin yüksek olduğu endüstriyel alanlarda enerji tasarrufunun sağlanabilmesi adına çeşitli tedbirler geliştirilmektedir. Buhar kazanları enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle endüstriyel alanlarda tercih edilmektedir. Isı ya da basınçlı buhar üretmek için kullanılan yöntemler arasında hem maliyet hem de enerji tasarrufu bakımından en iyi değere sahip olan buhar kazanları teknoloji alanında her geçen gün yaşanan gelişmelerle birlikte, daha kullanışlı hale gelmektedir. 

enerji-tasarruflu-buhar-kazanı

Buhar kazanlarında, kazan haznesinde belirli miktarda su bulunmaktadır. Haznenin iç kısmında da ısı iletkenlik düzeyi yüksek borular yer almaktadır. Bu borular sayesinde haznedeki su ısınmakta ve buharlaşmaya başlamaktadır. Bu yolla elde edilen buhar, kazan haznesi içinde yoğunlaşarak döngüye girmektedir. Buharın aynı haznede kalması, yoğunlaşarak yeniden su halinde hazneye dönmesini sağlamaktadır. Bu döngü, aynı zamanda buhar kazanlarında enerji tasarrufuna neden olmaktadır. Suyun sürekli hazneye geri dönmesi, ekstra kaynak kullanımını engellemekte ve daha az kaynak kullanılarak buhar üretiminde devamlılık sağlanmaktadır. Günümüzde imal edilen buhar kazanlarını önemli bir kısmında enerji tasarrufu göz önünde bulundurulmaktadır. Yeni model kazanlarda su döngüsünden elde edilen tasarrufun yanı sıra, yakıt kullanımından da tasarruf sağlayabilecek bazı iyileştirmeler bulunmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Çalışma Prensibi

Enerji Tasarrufu Sağlamanın Önemi

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği kavramlarının son yıllarda giderek daha fazla anılmasının temelinde, dünyan nüfusunun hızla artmasına ve sanayileşmenin yoğunlaşmasına paralel olarak dünya kaynaklarının tükenmesi yer almaktadır. Günümüz dünyasında insan hayatını sürdürebilmek adına enerji kaynakları hayati öneme sahiptir. Enerji tasarrufu, gereksiz yere enerji tüketiminin engellenmesi ve daha az enerji tüketen araç ya da cihazların kullanılmasıdır. Çoğu zaman enerji verimliliği ile karıştırılan bir kavram olsa da esasında aralarında belirgin farklar bulunmaktadır. Enerji tasarrufu yapmanın önemlerinden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • İşletme Maliyetlerini Düşürür: Endüstriyel alanlarda işletme kârını arttırabilmenin yollarından biri de maliyetlerin minimum düzeye çekilmesidir. Enerji kullanımı, genellikle en büyük gider kalemleri arasında yer almaktadır. Enerji tasarrufu ise bu gider kaleminin makul düzeylere çekilmesini ve işletmenin maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Bu açıdan düşünüldüğü zaman buhar kazanları işletmelere önemli bir potansiyel sunmaktadır. 
  • Ülke Ekonomisine Katkı: Türkiye gibi enerji gereksinimini büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılayan ülkelerde, enerji tasarrufu sayesinde yurtdışına döviz çıkışının engellenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması mümkündür. Büyük çaptaki endüstriyel tesisler, yalnızca enerjiden yapacakları tasarruf ile bile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabilmektedir. Dışarıdan daha fazla enerji alınması, dışarıya daha fazla döviz ödenmesine ve buna bağlı olarak iç piyasada dövizin azalmasına bağlı olarak piyasa dengesinin bozulmasına yol açmaktadır. Bu da uzun vadede yeniden enerji fiyatlarına zam yapılması ya da dolar bazlı olarak fiyatların yükselmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla enerji tasarrufu, gelecekte de enerjinin daha makul fiyatlardan kullanılabilmesinin teminatıdır.
  • Doğayı Korur: Kullanılan her aracın ve cihazın belirli ölçüde karbon salınımı bulunmaktadır. Enerji tüketiminin fazla olduğu cihazlarda bu salınımın oranı da artmaktadır. Karbon salınımındaki artış ise dünyanın en büyük sorunlarından olan küresel ısınmayı tetiklemektedir. Ayrıca enerji kaynaklarının tasarruf edilmeden, fazlaca kullanılması enerji üreticilerinin daha fazla enerji üretebilmek için doğaya daha fazla zarar vermeleri anlamına da gelmektedir. Her iki durumun da önüne geçebilmek ve doğayı koruyarak küresel ısınmayı belirli ölçüde yavaşlatabilmek adına hem bireysel hem de endüstriyel alanlarda enerji tasarrufuna özen gösterilmelidir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kazanlarda Enerji Verimliliği