Miura

Enerji Etüdü Nasıl Yapılır?

buhar-jeneratörü

Dünyadaki enerji kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması ve buna paralel olarak enerji maliyetlerinin sürekli olarak yükselmesi, enerjinin daha verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Enerji verimliliği, cihazların ya da enerji ile çalışan sistemlerin aynı işi yapabilmek için daha az enerji ile çalıştırılabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Enerji etüdü enerji verimliliğinin sağlanmasındaki ilk adımdır. Bu işlem yapılırken izlenmesi gereken planı şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Enerji etüdü yapabilmek için ilk olarak mevcut durumun tespit edilmesi gereklidir. Bunun için de etüt yapılacak tesisin detaylı olarak ele alınmasına dikkat edilmelidir. 
  • Enerji etüdünden önce hedeflerin de belirlenmesi gereklidir. Yapılacak etüt ile ulaşılmak istenilen hedeflerin belirlenmiş olması, sonuç odaklı bir etüt yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır. 
  • Enerji etüdü çalışmasına katılacak bireylerin bu konuda deneyimli ve işlerinde yetkin kişiler olması da gözden kaçırılmaması gereken noktalar arasındadır. Verilerin doğru toplanabilmesi ve toplanan verilerin amaç doğrultusunda analiz edilebilmesi ancak yetkin kişilerin varlığıyla mümkündür.
  • Verilerin eksiksiz ve şeffaf olarak toplanması enerji etüdü için son aşamayı oluşturmaktadır. Toplanan verilerden rasyonel bir sonuca ulaşabilmek, verilerin eksiksiz toplanmasıyla mümkündür. 

Enerji etüdü esnasında proses analizi, tarife analizi, güç tarifesi, trafo ve motor hatlarındaki güç dağılımı, kazan ve ısı sistemlerindeki ekipmanların akışı, aydınlatma ölçümü, yakıt analizi, baca gazı ölçümü ve atık analizi gibi çok sayıda ölçüm bir arada yapılmaktadır. Enerjide verimliliği sağlayabilmek adına tüm bu ölçümlerden elde edilen verilerin profesyonel olarak değerlendirilmesi gereklidir. 

enerji-etüdü

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliğini Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?

Enerji Etüdü Nedir ve Neden Yapılır?

Enerji kullanımında verimliliğin giderek daha fazla önem kazanmasıyla birlikte, enerji etüdüne duyulan gereksinim de artmıştır. Enerji etüdü enerji kullanan bir sistemin, daha az enerji ile daha yüksek verim elde edilebilmesi amacıyla alınabilecek tedbirlerin belirlenmesine yönelik yapılan sistematik incelemelerdir. Bu sistematik incelemeler ile mevcut enerji harcama durumu belirlenmekte ve sonrasında da verimlilik ile tasarruf tedbirleri geliştirilmektedir. Özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde, enerji için harcanan bütçenin sürekli olarak artmasını engellemek için enerji etüdüne büyük önem verilmektedir. 

Enerji etüdü yapılmasının çeşitli amaçları vardır. Bu amaç, etüde başlanmadan önce belirlenmekte ve amaç doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır. Ancak genel olarak temel amaçlar hususunda benzerlikler söz konusudur. Enerji hatlarındaki kayıp ve kaçakları belirleyerek bunları engellemek, enerji maliyetlerini azaltmak, atık miktarını minimum düzeye indirmek, üretimde ya da enerjinin kullanıldığı diğer işlemlerde potansiyeli arttırmak bu amaçlar arasında öncelikli bir yere sahiptir. 

enerji-etüdü

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Çalışma Prensibi

Enerji Kullanımında Verimlilik

Enerji verimliliği, endüstri alanında son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biridir. Bir yandan dünya üzerindeki enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu kaybı telafi edebilecek düzeyde olmaması ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerinin sürekli artış göstermesi; öte yandan işletmelerin karlılığı maksimum düzeye çıkarabilmek için maliyetleri azaltma yoluna başvurmaları enerji verimliliğine yönelimi arttırmaktadır. Özellikle enerjinin en büyük girdiler arasında yer aldığı sektör ve işletmelerde, enerji kullanımda verimlilik daha önemli bir hal almaktadır. Bu durumda enerji etüdü kaçınılmaz hale gelmektedir. Geçmiş dönemlerde enerji verimliliğini takip etmek için genellikle geleneksel yöntemler ile ölçümler yapılmaktaydı. Ancak günümüzde enerji verimliliğinin süreklilik gerektiren bir hal almaya başlamasıyla birlikte, kesintisiz ölçüm yapabilecek hassas cihazlar da ortaya çıkmıştır. Anlık olarak veri toplayan ve topladığı verileri de işleyerek rapor haline dönüştüren bu sistemler, işletmelerin enerji etüdü gereksinimlerinin karşılanmasında önemli bir yer tutmaktadır.