Miura

Endüstri için En Verimli Buhar Kazanı Nasıl Seçilir?

kazan-yakıt-tüketimi

Buhar kazanları, endüstriyel alanlarda basınç ve ısı elde etmek için kullanılan kazan türlerindendir. Ayrıca konutlarda ve benzeri alanlarda ısınma amacıyla kullanımı da oldukça yaygındır. Sanayi Devrimi ile birlikte insanların hayatına giren ve o tarihten itibaren de teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli gelişim gösteren buhar kazanlarında verimlilik önemli bir unsurdur. Günümüzde imal edilen kazanlar, geçmişte kullanılan klasik kazanlara kıyasla daha işlevsel özellikler taşımaktadır. Ancak yine de verimli buhar kazanı alabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunları genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • İlk Buhar Üretim Süresi: Buhar kazanı çalıştırıldıktan sonra ilk buhar üretiminin gerçekleştiği zamana kadar geçen süre oldukça önemlidir. Geç ısınan ve buna bağlı olarak geç buhar üretimi yapan kazanlar, daha fazla yakıt tüketimine neden olmaktadır. Ayrıca buharın geç üretilmesinden kaynaklı olarak zaman kayıpları da yaşanmaktadır. 
  • Enerji Verimliliği: Verimli buhar kazanı alabilmek için göz ardı edilmemesi gereken hususlardan biri de kazanın enerji verimliliği özelliğine sahip olmasıdır. Bu kavram, daha az yakıt kullanarak daha fazla buhar üretebilmeyi ifade etmektedir. Enerji verimliliği yüksek olan kazanlar işletme maliyetlerinin minimize edilmesinde önemli bir yere sahiptir. 
  • Kapasite: Buhar kazanlarının verimliliği ile onların kapasiteleri arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. Kullanım alanında duyulan gereksinim doğrultusunda kazan seçimi yapmak, kazanın ısınmak için harcadığı sürenin kısalmasına ve gereğinden fazla buhar üreterek israfa yol açmamasına yardımcı olmaktadır. İlerleyen zamanlarda gereksinim duyulan buhar miktarının arttırılması ihtimali bulunduğunda ise biraz daha temkinli olunması ve kapasitesi yüksek kazan alınması gerekmektedir. 
  • Kullandığı Teknoloji: Verimli bir buhar kazanı seçimi yapmak için, kazanda kullanılan teknolojinin önemi de oldukça fazladır. Eski teknoloji kullanan kazanlarda verimliliği sağlamak oldukça güçtür. 
verimli-buhar-kazanı

Ayrıca ilginizi çekebilir: Miura Buharlı Kazan

Buhar Kazanı Verimliliği Nasıl Ölçülür?

Verimli buhar kazanı kullanımı, işletme giderlerini azaltmak açısından son derece önemlidir. Kazan verimliliği üzerinde etkili olan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Besi suyu ve buhar miktarları, besi suyu ile ara buharın sıcaklık ve basınç düzeyleri, yakıt besleme miktarı ve yakıt alt ısıl değeri bunların başında gelmektedir. Kazanlarda verimliliğin ölçülmesini sağlayan temel yöntem ise kullanılan yakıt miktarı ile elde edilen buhar miktarının hesaplanması ve bunun benzer modellerdeki tüketim ve ulaşılan buhar miktarı ile karşılaştırılmasıdır. Elbette kazan içerisindeki ısı kayıpları, kazanın ısınma süresine bağlı olarak harcadığı yakıt miktarı gibi durumlar da verimliliğin ölçülmesinde önemlidir. 

verimli-buhar-kazanı

Miura Buhar Kazanlarını Diğerlerinden Ayıran Özellikler

Günümüzde buhar kazanı üretimi yapan çok sayıda firmanın olduğundan söz edebilmek mümkündür. Ancak üretilen her buhar kazanının verimli buhar kazanı olduğunu söylemek olanaksızdır. 1927 yılından beri buhar kazanı üretiminde uzmanlaşan ve günümüzde de Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde buhar kazanları konusunda ön plana çıkan markalar arasında yer alan Miura, modüler buhar kazanı sistemleri sayesinde maksimum verimliliği sağlamaktadır. Tek bir büyük kazan kurulumu yerine birden fazla küçük kapasiteli kazandan oluşan Miura modüler buhar kazanı sistemleri; gereksinim duyulan miktarda buhar üretilmesini sağlamaktadır. Üstelik ihtiyaç olması durumunda yeni küçük kazanlar ekleyerek kapasitenin arttırılması da olanaklıdır. Küçük kazanların ısınması daha kolay ve hızlı olduğu için, bu sistemde ilk buhar elde etme süresi de daha kısadır. Doğal olarak yakıt tüketimi azalmakta ve verimlilik diğer kazan türlerine kıyasla daha yüksek bir düzeye ulaşmaktadır. Üstelik modüler buhar kazanlarının bakımları da geleneksel kazanlara kıyasla daha kolaydır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Kullanım Alanları