Miura

Doğru Kapasitede Buhar Kazanı Seçimi

buhar-kazanı

Buhar kazanları, başta endüstriyel alanlar olmak üzere, pek çok kullanım alanına sahiptir. Buharın yüksek basınç gücünden ya da ısısından yararlanabilmek amacıyla buhar üretimi yapan bu kazanlar, kazan teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak sürekli daha işlevsel hale gelmektedir. Günümüzde de buhar kazanı üreten çok sayıda firma bulunmaktadır. Ancak üretilen her buhar kazanının aynı düzeyde kaliteli ve işlevsel olduğundan söz etmek mümkün değildir. Bu yüzden de buhar kazanı seçimi noktasında son derece hassas olmak gereklidir. Buhar kazanı almadan önce iyi bir araştırma yapılması, alınacak kazanın uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi adına büyük öneme sahiptir. Bu noktada kazanın hangi gereksinime göre alınacağının önceden belirlenmesi gerekmektedir. Kazan seçiminde göz ardı edilmemesi gereken hususlardan biri de doğru kapasitede buhar kazanı seçimi yapabilmektir. Gereğinden daha büyük kazan almak; buhar üretme süresinin uzamasına, buhar üretmek için daha yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına ve enerji kayıplarının artmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte düşük kapasiteli bir kazan almak da istenilen düzeyde buhar elde edilememesi anlamına geleceği için kaçınılması gereken bir durumdur. Bu yüzden de kazanın kullanılacağı alanda ne ölçüde buhara gereksinim duyulduğunun hesaplanması ve bu gereksinimi karşılama potansiyeli bulunan bir kazan seçimi yapılmasına özen gösterilmelidir. İlerleyen zamanda gereksinim duyulan buhar kapasitesinin artması söz konusu olacaksa, bu durumda gelecek de göz önünde bulundurularak buhar kazanı seçimi yapılmalıdır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Seçiminde 5 Önemli Faktör

buhar-kazanı-seçimi

Kazanın Yerini Belirleyin

Buhar kazanı seçiminde üzerinde durulması gereken hususlardan biri de kazanın yerleştirileceği yerin doğru seçilmesidir. Buhar kazanı kapasitesi ile bu durum birbirini doğrudan etkilemektedir. Kazanın yerleştirileceği alanın küçük olması ancak buhar gereksiniminin fazla olması halinde, kapasite sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek adına, son yıllarda giderek daha popüler hale gelmiş olan modüler buhar kazanı ürünlerini tercih etmek tavsiye edilmektedir. Birden fazla küçük buhar kazanının bir arada kurulmasından meydana gelen modüler buhar kazanı sistemleri hem daha az yer kaplamakta hem de kısa sürede istenilen miktarda buharın üretilmesini olanaklı kılmaktadır. Modüler kazanların sahip oldukları avantajlar bunlarla da sınırlı değildir. Bakımları ve temizlikleri oldukça kolay olan modüler buhar kazanları, aynı zamanda enerji verimliliği bakımından da iyi bir düzeye sahiptir. Buhar kazanı seçimi yaparken modüler buhar kazanlarını tercih etmek, daha kısıtlı alanlarda, daha yüksek kapasitede buhar üretebilmek gibi bir avantaj sağlamaktadır. 

Kazanların Dönüş Oranlarına Dikkat Edin

Buhar kazanlarının geri dönüş oranları da buhar kazanı seçimi esnasında göz ardı edilmemesi gereken hususlardan biridir. İngilizcede Return on Investment (ROI) olarak adlandırılan bu kavram, alınacak kazanın ne kadar sürede kendini amorti edeceğini ifade etmektedir. Verimliliği düşük olan ya da gereksinimden daha büyük olan buhar kazanlarında bu süreç uzamaktadır. Ayrıca yakıt tüketim düzeyleri de geri dönüş zamanını doğrudan etkilemektedir. Satın alınacak buhar kazanının kendini kısa sürede amorti etmesi, işletmenin daha erken kazanç elde edebilmesi adına önemli bir husustur. Bu noktada da modüler buhar kazanlarının avantajlarından söz etmek yerinde olacaktır. Daha erken sürede buhar üretebildikleri ve istenilen miktarda üretim yapabildikleri için maksimum yakıt tasarrufu sağlayan modüler buhar kazanları, kendilerini kısa sürede amorti edebilmektedir. Üstelik modern modüler buhar kazanlarında bulunan akıllı kontrol sistemleri, insan iş gücüne duyulan gereksinimin de minimum düzeye indirilmesini sağlamaktadır. Bu da kazan maliyetlerinin azalmasına ve kazanca geçme süresinin kısalmasına neden olan bir durumdur. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kazanlar için Yakıt-Buhar Verimliliği Nedir?