Miura

Doğru Buhar Kazanı Seçildiğinden Nasıl Emin Olunur?

Buhar kullanılarak elde edilen basınç ya da ısı, insanlar tarafından Sanayi Devrimi’nden beri çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Süreç içerisinde buhar üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, buhar üretiminin kolaylaşmasını ve daha verimli hale gelmesini sağlamıştır. Günümüzde buhar üretimi için gelişmiş buhar kazanı modellerinden yararlanılmaktadır. Ancak her buhar kazanının aynı oranda kaliteli ve işlevsel olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira buhar kazanı imal eden çok sayıda firma bulunmakta ve bu firmaların ürünleri arasında gözle görülür kalite farkları mevcuttur. Bu yüzden de buhar üretimi için buhar kazanı almadan önce bazı hususların dikkate alınması gereklidir. Kazan seçiminde hassas davranmak; buhar üretim maliyetlerinin düşmesine, daha kısa sürede buhar elde edilebilmesine, enerji kayıplarının önlenmesine ve daha pek çok avantajlı duruma kapı aralamaktadır. Alınan bir kazanın doğru olup olmadığını anlamak için de bakılabilecek bazı parametreler bulunmaktadır.  

Ayrıca ilginizi çekebilir: Basınçlı Buhar Kazanı Nedir?

Yakıt Tüketimi 

Satın alınan bir buhar kazanı için uygunluk analizi yapmak için ilk dikkat edilmesi gereken husus, kazanın yakıt tüketimidir. Buhar kazanları, buhar elde edebilmek için çeşitli yakıtları kullanmakta ve bu yakıtın yanması sonucu elde edilen ısı ile kazan içerisinde buhar üretilmektedir. Sürekli ve büyük miktarlarda buhar üretimine gereksinim duyulan alanlarda kazanların yakıt tüketim miktarı, buhar üretim maliyetlerinin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu yüzden de kazanın yakıt tüketiminin sürekli olarak takip edilmesi gereklidir. Tahminlerin üzerinde yakıt tüketimi yapan kazanların yanlış seçim olduğu bilinmelidir. Ayrıca piyasada aynı ölçüde buhar üretmek için daha az yakıt kullanan kazanların bulunması da bu seçimin hatalı olduğunun göstergesidir. Bazı durumlarda kazanın baştan normal düzeyde yakıt tüketimi yaparken, sonrasında daha yüksek yakıt tükettiği gözlenebilmektedir. Bu genellikle kazanların düzenli bakımlarının yapılmadığı durumlarda ortaya çıkan bir durumdur. Yakıt tüketimini dengede tutabilmek için kazan bakımlarının düzenli olarak yapılması önem arz etmektedir. 

buhar-kazanı

Alan Tasarrufu

Buhar üretim maliyeti üzerinde etkisi olmasa da kazanların kapladığı yer de doğru buhar kazanı seçimi bakımından göz ardı edilmemesi gereken bir noktadır. Özellikle kazan yerleştirmek için alanın sınırlı olduğu yerlerde bu durum iki kat daha önemli hale gelmektedir. Ancak kazanın kapladığı alan, diğer hususlar karşısında her zaman ikinci planda tutulmalıdır. Öncelikli olarak kazanın işlevsel olmasına ve uygun maliyet ile buhar üretimi yapabilmesine odaklanmak gereklidir. Ayrıca enerji verimliliği de kazanlarda üzerinde durulması gereken noktalardandır. Bu şartları sağlayan kazanlar arasından, daha ergonomik olanın seçilmesi doğru olacaktır. Bu noktada buhar gereksiniminin önceden belirlenmiş olması gerekmektedir. Gereksinim duyulan buhara uygun kazan seçilmesi hem satın alma maliyetinin normal kalmasına hem de alınacak kazanın daha az yer kaplamasına yardımcı olmaktadır. 

Enerji Verimliliği

İnsan nüfusunun giderek artması ve buna bağlı olarak enerji kaynaklarının kontrolsüz şekilde tüketimi, insanlığın ilerleyen yıllardan enerji sıkıntısı çekeceğine dair sinyaller vermektedir. Tüm dünyayı derinden tehdit eden bu sorunun üstesinden gelebilmek adına enerjide verimlilik sağlayan kazanların kullanılması son derece önemli bir adımdır. Son yıllarda imal edilen buhar kazanı modellerinde bu durum göz önünde bulundurulmakta ve verimliliği maksimum düzeyde tutan ürünler piyasaya sürülmektedir. Alınan kazanın doğru olup olmadığını anlayabilmek adına enerji tüketim miktarını kayıt altına almak doğru olacaktır. Her birim buhar üretimi için kazanın tüketmiş olduğu enerji, verimliliğin de temel göstergesini oluşturmaktadır. Ayrıca kazanı alırken üzerinde enerji verimliliğine sahip olduğuna dair ibarenin bulunmasına da mutlaka dikkat edilmelidir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Sanayilerde Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu