Miura

Doğru Buhar Kazanı Seçimi için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Basınç ya da ısı elde etmek için kullanılan buhar kazanları, ilk icat edildikleri günden bugüne kadar çeşitli değişimler yaşamıştır. Günümüzde son derece modern ve işlevsel buhar kazanı sistemleri bulunmaktadır. Ancak tüm buhar kazanlarının da aynı düzeyde kaliteli olduğundan söz etmek olanaksızdır. Bu yüzden de buhar kazanı seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. 

Enerji Verimliliği

Son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biri olan enerji verimliliği, buhar kazanlarının daha az yakıt harcayarak daha fazla buhar üretebilmesini ifade etmektedir. Dünyanın hızla azalan doğal kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilmek için buhar kazanı seçimi için enerji verimliliğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca enerji verimliliği işletmelerin buhar üretim maliyetlerinin azalması bakımından da büyük öneme sahiptir. 

buhar-kazanı-seçimi

Düşük Emisyon

Endüstri Devrimi’nden günümüze kadar insanların sanayi alanlarında kullandıkları yöntemler, makineler ve kazanlar doğal yaşamın büyük oranda zarar görmesine neden olmuştur. Bu duruma müdahale edilmemesinin dünyayı büyük bir iklim krizine götüreceğinin anlaşılmasıyla birlikte, devletler çeşitli önlemlere başvurmaya başlamıştır. Emisyon düzeyi için getirilen sınırlar da bu önlemlerden biridir. Emisyon düzeyinin düşük olması, kazanın çalışma esnasında doğaya daha az karbon salması anlamına gelmektedir. Bu tür kazanlar çevre dostu olmaları ile ön plana çıkmaktadır. Emisyon düzeyi yüksek olan buhar kazanlarında çevreye verilen zararın yanı sıra yasal problemlerle karşılaşmak ve cezai yaptırımlara maruz kalmak da söz konusudur. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Özellikleri

Güvenlik ve Emniyet

Geleneksel dönemde kullanılan buhar kazanları, güvenlik ve emniyet bakımından yeterli düzeye sahip değildi. Tek bir büyük kazandan oluşan ve içerisinde yüksek miktarda basıncı buhar bulunan kazanlar, çeşitli iş kazalarına neden olabilmekteydi. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinin de ön plana çıkmaya başlamasıyla birlikte, daha güvenli ve emniyetli kazanlar imal edilmeye başlanmıştır. Buhar kazanı seçimi yaparken kazanın sahip olduğu güvenlik tedbirlerinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

buhar-kazanı-seçimi

Boyut

Boyut, buhar kazanı alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Zira alınacak kazanın, yerleştirileceği alanda çok fazla yer kaplamaması gerekmektedir. Geleneksel kazanlar, genellikle büyük hacimli oldukları için çok fazla yer kaplamaktaydı. Bu durum zaman zaman çalışma alanlarının daralmasına ya da büyük kazan daireleri yapmak için ekstra bütçelerin kullanılmasına neden olmaktaydı. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için günümüzde modüler buhar kazanı sistemleri kullanılmaktadır. Tek büyük bir kazan yerine, birden fazla küçük kazandan oluşan modüler sistemler, ergonomik tasarımlarından dolayı daha az yer kaplamaktadır. Üstelik ihtiyaca göre üretim yapabilmeyi mümkün kılan bu ürünler, gereğinden büyük kapasiteli kazanların bulundurulması zorunluluğunu da ortadan kaldırmaktadır. Buhar kazanı seçimi esnasında boyut hususunun göz ardı edilmemesi ve kazanın yerleştirileceği alanın boyutları ile uyumlu kazan seçimi yapılması önemlidir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Kullanım Alanları

Buhar Kapasitesi

Buhar kazanı alırken, gereksinim duyulan buhar miktarı da üzerinde durulması gereken noktalardan biridir. Geleneksel buhar kazanlarında daha küçük ölçekli kapasite seçimi yapmak son derece zordu. Bu yüzden de buhar gereksiniminin az olduğu alanlarda bile büyük kazanların kullanılması zorunluluk olarak görülüyordu. Yüksek kapasiteli buhar kazanları, kapasitenin hepsini kullanabilecek işletmeler için uygun olsa da daha küçük çaplı alanlar için uygun değildir. Zira daha fazla yakıt tüketilmesi ve gereğinden fazla buhar üretilmesi gibi dezavantajları bulunmaktadır. Son yılların popüler buhar kazanı modelleri arasında yer alan modüler kazan sistemleri bu sorunu da çözmektedir. Düşük kapasiteli çok sayıdaki kazandan oluşan bu sistem ile tam ihtiyaca göre buhar üretimi yapılabilmektedir.