Alev borulu kazanlarda kullanılan klasik yöntemlere baktığımızda sudaki çözünmemiş oksijen miktarını azaltmak için degazör kullanılır. Bu da hem kazan dairesinde alandan kayba neden olacak, hem de ek enerji maliyetlerine neden olacaktır.

Miura kazanlarında ise bu işi özel kimyasallar görür. Bu sayede hem degazöre harcadığınız masraflardan, hem de degazörün kapladığı alandan kurtulursunuz.

Diğer bir klasik yöntem ise su sertliğinin bir personel tarafından manuel olarak ölçülmesidir. Bu durumda sadece ek personel masrafı yapılmayacak, aynı anda insan kaynaklı hataların da meydana gelme ihtimali artırılmış olacaktır. Miura’nın kazan sisteminde ise bu iş kolorimetri denilen bir cihaz yardımıyla otomatik olarak yapılır.

Bu sayede hem performansınız artar hem de maliyetleriniz azalır