Miura

Degazör Nedir ve Neden Kullanılır?

Su tesisat sistemlerinin ve buhar kazanlarının en büyük düşmanı sert sulardır. Sert su; içerisindeki magnezyum ve kalsiyum miktarının fazla olduğu sular için kullanılan genel bir tanımlamadır. Sert sular, tesisat içerisinde kireçleme oluşmasına ve zamanla boruların tıkanmasına yol açmaktadır. Buhar kazanlarında ise kazan iç yüzeyinin zamanla kireç tabakasıyla kaplanmasına ve kazanın ısınmakta güçlük çekmesine neden olmaktadır. Bu durum da buhar kazanlarında harcanan yakıt ve enerji miktarının artmasına ve dolayısıyla buhar üretim maliyetlerinin yükselmesine kapı aralamaktadır. Bu yüzden de hem su tesisatlarının hem de buhar kazanlarının sert sulardan korunması gereklidir. Gerekli korumayı sağlayabilmek adına başvurulan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Degazör kullanımı da bu yöntemler arasında yer almaktadır.

Bu cihaz ile suyun besleme kazanına girmeden önce sertleşmeye neden olan maddelerden arındırılmasına ve daha kullanılabilir hale getirilmesine yardımcı olmaktadır. Degazör bu yumuşatma işlemini yaparken, suyun belirli oranda ısınmasını sağlamaktadır. Degazörler sayesinde su içerisinde yer alan fazla magnezyum ve kalsiyum uzaklaştırılmakta ve su tesisatlar ile kazanlara zarar vermeyecek niteliklere kavuşturulmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kazan Kimyasalları Ne İşe Yarar?

Degazör İhtiyacı Nasıl Ortadan Kaldırılır?

Degazör kullanımı elektrik tüketimini arttırması ve her zaman hassas ölçümleme yapılamaması dolayısıyla giderek terkedilmektedir. Bu cihazların yerine kullanılabilecek alternatif yöntemler geliştirilmekte ve sert suyu yumuşatma işleminin daha düşük maliyet ile yapılabilmesi hedeflenmektedir. Degazörlere duyulan gereksinimin ortadan kaldırılabilmesi adına başvurulabilecek yöntemler arasında kazan kimyasalları ilk sırada yer almaktadır. Degazörün yerine getirmiş olduğu işlevi daha düşük maliyet ile yapabilen bu kimyasallar, sağlamış olduğu avantajlar nedeniyle giderek daha yaygın hale gelmektedir. 

degazör-ihtiyacı

Kazan Kimyasalları Kullanmanın Avantajları

Degazörlere duyulan gereksinimi ortadan kaldırabilmek adına başvurulan kazan kimyasallarının sağladığı avantajlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Su ve Enerji Tasarrufu: Degazör kullanımı kazan şartlandırma için hem daha fazla enerji kullanmakta hem de su kaybına neden olabilmektedir. Kazan kimyasalı kullanımı ise hem enerji tüketiminden hem de sudan tasarruf sağlamaktadır. 
  • Isı İletimini Arttırır: Kazanların iç yüzeylerinde ya da tesisat sistemlerinde kireç oluşumunu güçlü bir şekilde engelleyen kazan kimyasalları, bu sayede ısının daha etkin bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Isı iletiminin artması, daha düşük maliyet ile daha fazla buhar üretilebilmesi anlamına gelmektedir. 
  • Tüm Sistemi Korur: Kazan kimyasalları, yalnızca kazanın içerisini değil; kazanın besleme sistemindeki boruları ve buharın içerisinde hareket ettiği boruları da kireçlenmeden korumaktadır. Borularda koruyucu bir yüzey oluşumuna neden olan bu kimyasallar, sistemin bir bütün olarak korunmasına olanak tanımaktadır. 
  • Sağlık Açısından Risk Oluşturmaz: Kimyasal kelimesi, insanlar arasında genellikle olumsuz ve zehirleyici bir anlama sahiptir. Ancak kazanlarda kullanılan kimyasalların su için herhangi bir zararı yoktur. Bu kimyasallar ile arındırılan suyun tüketiminden çevrenin ya da insanların herhangi bir zarar görmeleri söz konusu değildir. 
  • Mevcut Birikimleri Döker: Degazör cihazları yalnızca sisteme girecek olan suyun yumuşatılmasını sağlamaktadır. Bu durum daha önceden kazan iç yüzeyinde ya da borularda oluşmuş olan birikintilerin varlığını koruması anlamına gelmektedir. Kazan kimyasallarında ise bir yandan kullanılacak olan su temizlenirken, diğer yandan kazanın içerisinde önceden oluşmuş olan birikintiler de yok edilmektedir. Bu yüzden kazan kimyasalları kullanılmaya başlandıktan sonra kazanların performanslarında büyük ölçüde artış gözlenmektedir. 
  • Maliyeti Uygundur: Degazörler ile kıyaslandığı zaman, kazan kimyasallarının maliyetleri daha düşüktür. Üstelik sağlamış olduğu yararın degazörlerden daha yüksek olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, kazan kimyasallarının çifte kazanç sağladığından söz etmek mümkündür. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kazan Temizleme Kimyasalları Neden Önemli