Miura

Çalışma Prensiplerine Göre Brülörler

miura-coklu-kazan

Kazan içerisindeki yakıttan maksimum verim alabilmek için, tam yanma sağlanması gerekir. Yakıtın tam olarak yakılmadan bacadan atılması hem maliyetlerin artmasına yol açar hem de doğaya salınan sera gazı miktarını artırır. Tam yanmanın sağlanabilmesi, yakıt ve hava karışımının kazan içerisinde iyi ayarlanabilmesine ve aradaki dengenin korunmasına bağlıdır. Brülör çeşitleri kazanlarda tam yanma işleminin gerçekleşmesi adına en önemli bileşenlerden biridir. Yakıt türüne göre en iyi yanmayı sağlayacak düzeyde oksijen karışımı sağlayan brülörler, kazan verimliliğini doğrudan belirler. 

Farklı yakıt türlerinin varlığı göz önünde bulundurulduğunda, brülörlerin de çeşitlendiği söylenebilir. Brülör çeşitleri yakıt türünün yanı sıra; çalışma prensibine ve çalışma kademelerine göre de farklı sınıflandırmalara tabi tutulur. Brülörlerden tam performans görebilmek için, kullanılacak yakıt türüne en uygun olan model seçilmelidir. Kazanın çalışma prensibinin de göz ardı edilmemesi gerekir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanları Neden Yaygın Olarak Kullanılır?

brülör-çeşitleri

Atmosferik Brülörler

Brülörler çalışma prensiplerine göre atmosferik brülörler ve üflemeli brülörler olmak üzere iki başlık altında değerlendirilir. Atmosferik brülörlerde basınçlı gaz bir lüle içerisinde genişlerken, enjeksiyon mantığı ile çevreden emilen hava ile karıştırılır ve yanma işlemi gerçekleşir. Ateşlemenin elle ya da otomatik olarak yapıldığı türler bulunur. Genellikle basit yapılı brülörler oldukları için 500 kW güç düzeyine kadar kullanılabilirler. Konutlardaki şofbenler, kat kaloriferleri ve fırınlar; endüstriyel alanlardaki kurutma ve pişirme fırınları atmosferik brülör çeşitleri ile en sık karşılaşılan alanlardır. 

Atmosferik brülörler tam yükle çalıştırıldıkları zaman, yüzde 20 oranında fazla hava katsayısı ile çalışırlar. Hava fazlalığının artması, kazan veriminin düşmesine neden olur. Bu yüzden de hava ve yakıt dengesinin iyi ayarlanması gerekir. Atmosferik brülörlerde yanma esnasında alev sıcaklığını düşürebilmek için seramik çubuklar ya da ısı tutucular da kullanılır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Brülör Nedir?

Üflemeli Brülörler

Üflemeli brülörler, çalışma prensibine göre sınıflandırılması yapılan brülör çeşitleri arasında yer alır. Yakma işleminde kullanılan havanın ek fanlarla basınçlandırıldığı ve çok sayıda nozuldan yanma havası ile karıştırıldığı brülörler bu isimle adlandırılır. Hava ve gaz yüksek hızla karışarak türbülatörde bir dönme hareketine yol açar ve yanma odasına gönderilir. Karışımı basınçlı bir şekilde ileri doğru ittiği için, alevin geri tepmesi engellenir. Yanma işlemi türbülatör önünde başlar ve yanma hücresinin içerisinde devam eder. Üflemeli brülörlerde kullanılan türbülatörler, hava ile gazın satbil bir şekilde karışmasını sağlar. Bu brülörlerde yakıt ve hava düzeyleri istenilen seviyelerde ayarlanabilir. Atmosferik brülörler ile kıyaslandığında büyük bir avantaj yaratan bu durum, kazan üzerinde tam kontrol sağlar. Bakımları düzenli olarak yapılan üflemeli brolürler, atmosferik brülörlere göre daha yüksek verimlilik sunar. Buna karşın ortaya çıkan yakıt maliyetleri de üflemeli brülörlerde daha düşüktür. İstenilmesi durumunda yakma havası 400 santigrat dereceye kadar çıkarılabilir. Hem daha stabil olması hem de yüksek verimlilik sağlaması nedeniyle üflemeli brülör çeşitleri daha çok endüstriyel alanlarda tercih edilir.