Miura

Buhar Kazanı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

buhar-jeneratörü

Sanayi Devrimi ile birlikte insanların hayatına giren ve o tarihten itibaren de başta endüstriyel alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda yaygın bir şekilde kullanılan buhar kazanları, zaman içerisinde teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak yeni özellikler kazanmıştır. Günümüzde de endüstrinin çeşitli alanlarında ve ısınma amacıyla yapılarda kullanılan buhar kazanlarının farklı türleri bulunmaktadır. Buhar kazanı aynı işi yapan diğer kazan türleri ya da yöntemler ile kıyaslandıklarında enerji verimliliği, enerji tasarrufu, daha düşük maliyet ve uzun kullanım ömrü gibi avantajlarıyla ön plana çıkmaktadır. Ancak buhar kazanlarının bu işlevlerinden tam olarak yararlanabilmek ve alınan kazandan memnuniyet duyabilmek adına kazan seçiminin doğru yapılması büyük önem taşımaktadır. Bunun için kazan almadan önce detaylı bir araştırmanın yapılması gereklidir. Ayrıca buhar kazanı alırken fiyat her zaman ikinci planda tutulmalı, alınacak ürünün kalitesi ile işlevselliği ön plana çıkarılmalıdır. Yalnızca fiyatına bakarak kazan seçimi yapmak, uzun vadede daha farklı maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Özellikleri

Buhar kazanları, endüstriyel tesisler başta olmak üzere çeşitli alanlarda ısınma ve basıncı buhar üretimi amacıyla kullanılan kazanlardır. Buhar üretim teknolojilerindeki yaşanan gelişmelere paralel olarak, buhar kazanları da sürekli olarak değişim ve gelişim göstermiştir. Günümüzde birbirinden işlevsel özelliklere sahip olan çok sayıda buhar kazanı bulabilmek mümkündür. Ancak her buhar kazanının aynı derecede verimli ve işlevsel olduğu düşüncesinden de kaçınılması gereklidir. Bu yüzden de buhar kazanlarının seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar mevcuttur. 

buhar-kazanı-seçimi

Buhar Kazanı Nedir?

Buhar, Sanayi Devrimi’nden beri insanlar tarafından kullanılan güç ve ısı kaynakları arasında yer almaktadır. Buharın elde edilmesi için buhar kazanlarından yararlanılmaktadır. Buhar kazanı içerisinde bulunan yakıtın yakılması neticesinde, kazanında bulunan suyu ısıtmakta ve buhar haline getirmektedir. Bu kazanlarda kömür, motorin ve doğal gaz en sık kullanılan yakıt türlerindendir. Kullanım alanlarına ve amaçlarına bağlı olarak buhar kazanlarının farklı türleri de bulunmaktadır. Buhar aynı zamanda çevre dostu bir yöntem olması ve karbon salınımının düşük olması dolayısıyla da giderek daha yaygın hale gelmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Doğru Buhar Kazanı Seçildiğinden Nasıl Emin Olunur?

Buhar kazanı ısı taşıma noktasında en ideal yöntemlerden biridir. Daha düşük maliyet ile daha yüksek ısı elde edebilmek ve üretilen ısıyı en az kayıp ile taşıyabilmek için buhar kazanları önemli potansiyele sahiptir. Ayrıca buhar kazanlarında buhar üretmek için kullanılan suyun yeniden geri kazanılabilmesi ve yeniden üretime dahil edilebilmesi sayesinde enerji kaynaklarından tasarruf edilebilmektedir. Basınç ya da ısınma gereksiniminin buhar ile karşılanması, tesisattaki korozyon görülme riskinin de ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Özellikle buhar kazanlarında kazan kimyasalı ya da degaöz kullanımı ile korozyonu tamamen ortadan kaldırabilmek de mümkündür. Buhar kazanı aynı zamanda ısı kontrolünün çok hassas düzeylerde yapılabilmesine de imkân tanımaktadır. 

buhar-kazanı-seçimi

Buhar kazanlarının kullanımını avantajlı hale getiren durumlar arasında, iş güvenliği açısından risk oluşturmaması da önemlidir. Yanıcı ya da patlayıcı bir madde olmaması, ısınma ya da basınç üretmek için kullanılan yöntemlere göre buharı daha avantajlı hale getirmektedir. Çok yüksek basınç düzeylerine ulaşmadığı müddetçe buhar kazanlarının herhangi bir kazaya yol açması olanaksızdır. Son olarak da buhar kazanı sistemlerinin yatırım maliyetinin düşük olduğunu söylemek mümkündür. Aynı işlevleri yerine getirecek diğer yöntemler ile kıyaslandığı zaman, buhar kazanı sistemleri daha az maliyet ile kurulabilmektedir. 

Buhar Kazanı Nerelerde Kullanılır?

Buhar kazanlarının bahsedilen avantajları, onların her geçen gün daha farklı alanlarda kullanılmasına neden olmaktadır. Özellikle ısı ve basınç üretimindeki maliyet düşüklüğü, buhar kazanlarını endüstriyel alanlarda cazip hale getirmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak petrokimya endüstrisinden söz etmek mümkündür. Petrokimya tesislerinde gerekli olan yüksek ısı ile basınç gereksinimi, genellikle buhar kazanlarından karşılanmaktadır. Aynı şekilde nükleer santraller ile termik santrallerde de buhar kazanlarının kullanımına rastlanmaktadır. İlaç ve gıda endüstrilerinde sterilizasyon işlemlerinde buharın sıcaklığından yararlanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklara ulaşabilen su buharı, zararlı organizmaların kolayca yok edilmesini sağlamaktadır. Bunlara ek olarak çeşitli alanlarda imalat yapan üretim tesisleri de buhar gücünden ve sıcaklığından farklı amaçlarla faydalanmaktadır. Ancak buhar kullanımı yalnızca endüstriyel alanlar ile sınırlı değildir. Evlerde ya da büyük binalarda ısınma amacıyla da buhara başvurulmaktadır. Doğalgaz, kömür ya da elektrik yakarak ısınmaktan daha düşük maliyetli olan ve aynı zamanda çevre dostu olan bu yöntem, sürdürülebilir yaşam açısından önemli potansiyeller barındırmaktadır.

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Kullanım Alanları

buhar-kazanı-seçimi

 

Buhar Kazanı Seçimini Etkileyen Faktörler

Buhar kazanı seçimi, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husustur. Zira buhar kazanının bahsedilen avantajlarını tam anlamıyla görebilmek, alınacak kazanın özelliklerine bağlıdır. Yanlış kazan seçimi ile maliyetlerin artması, enerji tüketiminin yükselmesi ya da çevreye zarar verilmesi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Doğru buhar kazanı seçiminin pek çok püf noktası bulunmaktadır. Bunların en önemlilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Teknoloji 

Günümüz dünyasında teknolojinin gelişim hızı, önceki dönemler ile kıyaslandığında oldukça öndedir. Bu durum buhar kazanlarını da doğrudan etkilemektedir. Buhar kazanlarını daha kullanışlı ve verimli hale getirebilmek adına yeni teknolojiler sürekli kazanlara entegre edilmektedir. Buhar kazanı alırken kazanda kullanılan teknoloji bu yüzden önemlidir. Her geçen gün daha yeni ve yenilikçi modellerin ortaya çıktığı bu dönemde, alınacak buhar kazanının hangi teknoloji ile çalıştığına dikkat edilmesi gereklidir. Eski teknoloji kullanılan kazanlar genellikle daha uygun fiyatlara satılsa da bu tür kazanların kullanma maliyetleri de yüksektir. Üstelik enerji verimliliği hususunda düşük puana sahip olan eski teknoloji buhar kazanları, kullanım açısından da bazı zorluklar barındırmaktadır. Bu yüzden de daima bilinirliği yüksek markaların, yeni teknoloji ürünleri tercih edilmelidir. 

Daha önce de bahsedildiği gibi, teknik dünyada yaşanan gelişmeler kazanlarda kullanılan teknolojilerin de gelişmesine ve değişmesine neden olmuştur. Buna rağmen eski teknoloji kazanları tercih etmenin getireceği pek çok dezavantaj bulunmaktadır. Ancak her yeni teknoloji buhar kazanının da kaliteli ve işlevsel olduğu yanılgısına kapılmamak gereklidir. Alınacak buhar kazanının enerji verimliliği sağlamasına özellikle dikkat edilmelidir. Dünyadaki enerji kaynaklarının her geçen gün azalması, günümüzde en çok da endüstriyel alanlarda enerji verimliliğini ön plana çıkarmaktadır. Enerji verimliliği aynı zamanda maliyetlerin düşmesine de yardımcı olacak bir etkendir. Bununla birlikte kazanın ilk buhar üretme süresi de önemlidir. İlk buharın daha erken üretilmesi, ısınma için harcanacak yakıt miktarının azalması anlamına gelmektedir. Çünkü buhar kazanları, ilk üretim gerçekleşinceye kadar daha fazla yakıt tüketmektedir. Ayrıca alınacak kazan sisteminin tekli kazan sistemi mi yoksa çoklu kazan sistemi mi olacağına da dikkat edilmelidir. Çoklu kurulum buhar kazanı sistemleri, yenilikçi teknolojileri ve sağladıkları yararları nedeniyle giderek daha popüler hale gelmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kazanlar ve Kazan Çeşitleri Nelerdir?

buhar-kazanı-seçimi

Kapasite 

Buhar kazanı seçiminde gözden kaçırılmaması gereken hususlardan biri de alınacak kazanın kapasitesidir. Kapasitenin doğru seçilebilmesi, kullanım amacının ve alanının değerlendirilmesiyle mümkündür. Bunun için öncelikle kazanın hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesi, sonra da ne ölçüde bir kazanın yeterli geleceğinin tespit edilmesi gereklidir. Ancak kapasite tespiti yapılırken, kazan kullanılacak alanlarda gelecek yıllarda talebin artıp artmayacağının da göz önünde bulundurulması ve artış söz konusuysa bir miktar büyük kazan alınması tavsiye edilmektedir. Aksi halde gereksinimden daha yüksek kapasiteye sahip olan buhar kazanlarının kullanılması hem ilk satın alma maliyetinin artmasına hem de kazan işletme maliyetlerinin daha yüksek rakamlara ulaşmasına neden olmaktadır. Düşük kapasiteli kazanlar ise gereksinimleri tam karşılayamaması ve aksaklıklar yaratması nedeniyle tercih edilmemelidir. 

buhar-kazanı-seçimi
dav

Buhar kazanlarının kapasiteleri de kazan seçiminde göz ardı edilmemesi gereken noktalar arasında yer almaktadır. Gereğinden yüksek kapasiteye sahip buhar kazanları, daha çok yakıt tüketilmesine ve buna bağlı olarak daha yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda yüksek kapasiteli buhar kazanları, zaman kaybına da neden olmaktadır. İlk buhar elde edilen süre, bu durumda uzamaktadır. Kapasitenin yüksek olmaması kadar, düşük olmaması da önem arz etmektedir. Çünkü düşük kapasiteli kazanların da gereksinimleri karşılayabilme olanağı yoktur. Bu da üretim aksamalarına ya da yapılarda ısınma sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliğini Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?

Çevre

Sanayi Devrimi ile birlikte doğa üzerindeki hakimiyetini pekiştiren modern insan, günümüze kadar içerisinde yaşadığımız dünyanın ve çevrenin büyük zararlar görmesine neden olmuştur. Ancak çevrenin bu durum karşısında göstermiş olduğu tepki, insanlara geleceğin dünyasının tehdit altında olduğu görebilme olanağı sağlamıştır. Küresel ısınma başta olmak üzere çeşitli çevre felaketleri ile mücadele edebilmek için, her alanda çevreci yöntemlerin kullanılması önemli hale gelmiştir. Buhar kazanı alırken de çevre dostu olmasına azami derecede özen gösterilmelidir. Alınacak buhar kazanının karbon salınım miktarının düşük olması bu noktada ilk göz önünde bulundurulması gereken husustur. Ayrıca enerji verimliliği bakımından da kazanın iyi özelliklere sahip olması gereklidir. Daha az enerji ile daha fazla buhar üretebilen kazanlar tercih edilmeli ve çevrenin korunmasına bu şekilde katkı sağlanmalıdır. Buhar kazanlarında kullanılacak yakıt türü de çevre açısından önemlidir. Çevreyi kirletmemek adına doğalgaz ile çalışan kazanların tercih edilmesi önerilmektedir. 

buhar-kazanı-seçimi

Küresel iklim krizinin insan yaşamını ve dünyayı her geçen gün daha derinden tehdit ettiği günümüzde, buhar kazanları da dahil olmak üzere kullanılacak tüm araç ve makinelerde çevreye duyarlılığın ön planda tutulması gerekmektedir. Kazanlar ve tüm teknik araçlar çalışma esnasında belirli bir oranda karbon salınımı yapmaktadır. Bu salınım oranının fazla olması, doğanın zarar görmesine ve küresel ısınmanın etkilerinin derinleşmesine yol açmaktadır. Buhar kazanı çevre için en az zararı olan kazan türlerindendir. Karbon salınımının çok düşük olması ve hem çalışırken hem de çalışma sonrasında doğaya herhangi bir şekilde atık madde bırakmaması, buhar kazanlarının çevre dostu ürünler olarak tanımlanmalarına neden olmaktadır. Ancak buhar kazanlarının türleri arasında da bu hususun dikkate alınması gereklidir. Yani seçilecek buhar kazanında da karbon salınımının diğer modellere göre daha düşük olması ve daha az yakıt tüketmesi göz önüne alınmalıdır.  

Miura’yı Diğer Markalardan Ayıran Özellikler

Buhar kazanı almayı düşünenlerin tercih edebilecekleri çok sayıda firma mevcuttur. Ancak bu alanda küresel bir marka haline gelmiş olan Miura, sunmuş olduğu özellikler ile açık ara ön plana çıkmaktadır 1927 yılında faaliyete başlayan ve o tarihten beri kendini buhar kazanına adamış olan Miura, Japon pazarındaki yüzde 60’lık payının yanı sıra; Kanada, ABD, Meksika, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Singapur, Tayvan, Tayland ve Hollanda’da da faaliyet göstermektedir. 2015 yılı itibarıyla da Türkiye pazarına girmiş olan Miura, burada da ayrıcalıklı özellikleri ile adından bahsettirebilmektedir. Miura’yı diğer markalardan ayıran özellikleri genel olarak şu şekilde sıralayabilmek mümkündür:

Ayrıca ilginizi çekebilir: Miura Buharlı Kazan

Çoklu Kurulum Sistemi

Miura buhar kazanı sistemlerini avantajlı kılan özelliklerin başında, çoklu kurulum sistemi gelmektedir. Buhar üretim gereksiniminin sürekli olarak değişiklik gösterdiği ya da düşük miktarlarda buhara gereksinim duyulan alanlarda, tek bir büyük kazan kullanımının yaratmış olduğu pek çok olumsuzluk bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda buhar kazanları daha yüksek maliyet ile çalışmaktadır. Çoklu kurulum buhar kazanı sistemleri ise tek bir büyük kazan yerine; birden fazla küçük kazandan oluşmaktadır. Bu sayede istenilen miktarda buhar üretimi yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Çoklu kurulum kazan sistemleri, isteğe bağlı olarak istenilen miktarda kurulabilmektedir. Miura tarafından kurulumu yapılan bu kazanlar ile üretimde tasarruf sağlanmakta ve buhar üretim maliyetleri minimum düzeye indirilmektedir. 

buhar-kazanı-seçimi

Bakım ve Onarımda Önleyici Tedbirler

Buhar kazanlarında arıza yaşanmasından sonra yapılacak müdahaleler, üretimin aksamasına ve buna bağlı olarak ısı ya da basınç kayıplarının oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle büyük endüstriyel tesisler göz önünde bulundurulduğu zaman bu durum ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Miura ise önleyici tedbirler ile ön plana çıkmaktadır. Sunduğu hizmetler yalnızca kazan satışı ile sınırlı kalmayan Miura, aynı zamanda bu kazanların düzenli olarak önleyici bakımlarını yapmakta ve bu sayede kazanlarda yaşanabilecek olası arızaların önüne geçmektedir. 

Degazörsüz Çalışma ve Otomatik Sertlik Kontrolü

Magnezyum ve kalsiyum bakımından gereğinden fazla zengin olan sular, sert su olarak adlandırılmaktadır. Bu sular buhar kazanlarının iç yüzünde ve boru hatlarında kireçlenme yaşanmasına neden olmakta; uzun vadede de sistemin arıza yapmasına ya da ısı verimliliğinin düşmesine yol açmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için suların yumuşatılması gereklidir. 

buhar-kazanı-seçimi

Ayrıca ilginizi çekebilir: Degazör Nedir ve Neden Kullanılır?

Enerji Tasarrufu

Enerji tasarrufu, buhar kazanı seçimi yapılırken üzerine en çok durulması gereken konulardan biridir. Zira enerji konusunda tasarruflu olmayan kazanlar, işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır Miura buhar kazanları, bu noktada iyi bir dereceye sahiptir. Yüksek enerji verimliliği ile çalışan Miura buhar kazanları, bu sayede üretim maliyetlerini düşürmektedir. Enerjiden yapılan tasarruf ise işletmelerin kazanç oranlarının artmasına yardımcı olmaktadır. 

buhar-kazanı-seçimi

Çevre Dostu

İçerisinde yaşadığı dünyaya ve çevreye son derece saygılı olan Miura, bu yüzden üretmiş olduğu kazanlarda çevrenin korunmasına büyük önem vermektedir. Miura buhar kazanları, çalışma esnasında minimum düzeyde karbon salınımı yapmaktadır. Ayrıca daha az enerji ile daha fazla buhar üretebilmesi sayesinde de yakıt tüketimini ve dolayısıyla çevreye zararı minimum düzeyde tutmaktadır. Tamamen çevre dostu olan Miura buhar kazanı ürünleri, gelecek nesillerin dünya üzerinde sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için çaba göstermektedir. 

Miura buhar kazanları, bahsedilen özelliklerin yanı sıra pek çok ayırt edici özelliği de bünyesinde barındırmaktadır. Hem endüstriyel alanlarda hem de evlerde gönül rahatlığı ile kullanılabilecek buhar kazanları imal eden Miura, bu noktada haklı bir küresel üne sahip olduğunu ortaya koymaktadır.