Sanayi Devrimi ile birlikte insanların hayatına giren ve o tarihten itibaren de başta endüstriyel alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda yaygın bir şekilde kullanılan buhar kazanları, zaman içerisinde teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak yeni özellikler kazanmıştır. Günümüzde de endüstrinin çeşitli alanlarında ve ısınma amacıyla yapılarda kullanılan buhar kazanlarının farklı türleri bulunmaktadır. Buhar kazanı aynı işi yapan diğer kazan türleri ya da yöntemler ile kıyaslandıklarında enerji verimliliği, enerji tasarrufu, daha düşük maliyet ve uzun kullanım ömrü gibi avantajlarıyla ön plana çıkmaktadır. Ancak buhar kazanlarının bu işlevlerinden tam olarak yararlanabilmek ve alınan kazandan memnuniyet duyabilmek adına kazan seçiminin doğru yapılması büyük önem taşımaktadır. Bunun için kazan almadan önce detaylı bir araştırmanın yapılması gereklidir. Ayrıca buhar kazanı alırken fiyat her zaman ikinci planda tutulmalı, alınacak ürünün kalitesi ile işlevselliği ön plana çıkarılmalıdır. Yalnızca fiyatına bakarak kazan seçimi yapmak, uzun vadede daha farklı maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Teknoloji 

Günümüz dünyasında teknolojinin gelişim hızı, önceki dönemler ile kıyaslandığında oldukça öndedir. Bu durum buhar kazanlarını da doğrudan etkilemektedir. Buhar kazanlarını daha kullanışlı ve verimli hale getirebilmek adına yeni teknolojiler sürekli kazanlara entegre edilmektedir. Buhar kazanı alırken kazanda kullanılan teknoloji bu yüzden önemlidir. Her geçen gün daha yeni ve yenilikçi modellerin ortaya çıktığı bu dönemde, alınacak buhar kazanının hangi teknoloji ile çalıştığına dikkat edilmesi gereklidir. Eski teknoloji kullanılan kazanlar genellikle daha uygun fiyatlara satılsa da bu tür kazanların kullanma maliyetleri de yüksektir. Üstelik enerji verimliliği hususunda düşük puana sahip olan eski teknoloji buhar kazanları, kullanım açısından da bazı zorluklar barındırmaktadır. Bu yüzden de daima bilinirliği yüksek markaların, yeni teknoloji ürünleri tercih edilmelidir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Kazanlar ve Kazan Çeşitleri Nelerdir?

buhar-kazanı-seçimi

Kapasite 

Buhar kazanı seçiminde gözden kaçırılmaması gereken hususlardan biri de alınacak kazanın kapasitesidir. Kapasitenin doğru seçilebilmesi, kullanım amacının ve alanının değerlendirilmesiyle mümkündür. Bunun için öncelikle kazanın hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesi, sonra da ne ölçüde bir kazanın yeterli geleceğinin tespit edilmesi gereklidir. Ancak kapasite tespiti yapılırken, kazan kullanılacak alanlarda gelecek yıllarda talebin artıp artmayacağının da göz önünde bulundurulması ve artış söz konusuysa bir miktar büyük kazan alınması tavsiye edilmektedir. Aksi halde gereksinimden daha yüksek kapasiteye sahip olan buhar kazanlarının kullanılması hem ilk satın alma maliyetinin artmasına hem de kazan işletme maliyetlerinin daha yüksek rakamlara ulaşmasına neden olmaktadır. Düşük kapasiteli kazanlar ise gereksinimleri tam karşılayamaması ve aksaklıklar yaratması nedeniyle tercih edilmemelidir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliğini Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?

Çevre

Küresel iklim krizinin insan yaşamını ve dünyayı her geçen gün daha derinden tehdit ettiği günümüzde, buhar kazanları da dahil olmak üzere kullanılacak tüm araç ve makinelerde çevreye duyarlılığın ön planda tutulması gerekmektedir. Kazanlar ve tüm teknik araçlar çalışma esnasında belirli bir oranda karbon salınımı yapmaktadır. Bu salınım oranının fazla olması, doğanın zarar görmesine ve küresel ısınmanın etkilerinin derinleşmesine yol açmaktadır. Buhar kazanı çevre için en az zararı olan kazan türlerindendir. Karbon salınımının çok düşük olması ve hem çalışırken hem de çalışma sonrasında doğaya herhangi bir şekilde atık madde bırakmaması, buhar kazanlarının çevre dostu ürünler olarak tanımlanmalarına neden olmaktadır. Ancak buhar kazanlarının türleri arasında da bu hususun dikkate alınması gereklidir. Yani seçilecek buhar kazanında da karbon salınımının diğer modellere göre daha düşük olması ve daha az yakıt tüketmesi göz önüne alınmalıdır.  

One Response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir