Miura

Buhar Kazanı Özellikleri

Sahip olduğu özellikler ve kullanım alanlarına sağladığı katkılar nedeniyle son yıllarda giderek daha yaygın hale gelen buhar kazanı ürünleri, ısı enerjisinin suya uygulanması ve böylelikle elde edilen buharın kullanılması mantığına dayanmaktadır. Kapasitesi yüksek olan buhar kazanlarının genelde iki türü vardır. Bunlardan biri su borulu kazanlar, diğeri ise alev-duman borulu kazanlardır. Buhar kazanlarının en büyük özelliklerinden biri, düşük yakıt kullanımıyla maksimum miktarda buhar üretebilmesidir. Hem enerji verimliliği hem de maliyet düşüklüğü gibi iki yararı bir arada sunan bu özelliğinden dolayı buhar kazanları büyük ilgi görmektedir. Bununla birlikte buhar kazanlarının kapladığı alan da oldukça azdır. Ayrıca buhar kazanları çevre dostu olmalarıyla da ön plana çıkmaktadır. Özellikle endüstriyel alanlarda çevreciliğin her geçen gün önem kazanmaya başladığı günümüz dünyasında, buhar kazanları bu şartı yeterince sağlamaktadır. 

Buhar Kazanı Verimliliği

Verimlilik, endüstriyel alanlardaki en önemli kavramlardan biridir. Zira verimliliğin yeterince sağlanamaması hem maliyetlerin artmasına hem de artan maliyetler karşısında daha düşük geri dönüş elde edilmesine neden olmaktadır. Buhar kazanı için de bu durum geçerlidir. Yakıttaki kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviren ve bu sayede buhar elde edilmesine olanak tanıyan buhar kazanlarında, harcanan yakıt ve elde edilen buhar miktarının oranlanması ile verimlilik belirlenmektedir. Buhar kazanı verimliliğinin hesaplanması için geleneksel olarak kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır. Ancak dijital teknolojilerin yaşadığı gelişimle birlikte geleneksel yöntemler, yerlerini hassas ölçüm cihazlarına bırakmıştır. 

buhar-kazanı

Buhar kazanlarında istenilen verimliliğin elde edilebilmesi için, verimliliği düşüren nedenlerin iyi bilinmesi gereklidir. Bu nedenlerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Eksik Yanma: Buhar üretimi için kullanılan yakıtın tam olarak yanmadan bacadan atılması, eksik yanma olarak tanımlanmaktadır. Bu durum daha fazla enerji tüketimine yol açtığı için, verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. Hava ve yakıt oranının tam yanmayı sağlayacak şekilde ayarlanmasıyla bu sorun ortadan kaldırılabilmektedir.
  • Baca Gazı Sıcaklığı: Kazan bacasından dışarı atılan gazın sıcaklığının normalden yüksek olması da daha fazla enerji tüketimine yol açmaktadır. Belirli aralıklarla baca temizliğinin yapılması ve kazanda kullanılan suyun sertliğinin azaltılması baca gazı sıcaklığının azalmasına yardımcı olmaktadır. 
  • Yakıt Türü: Buhar kazanlarında kullanılacak yakıt türü de buhar kazanı verimliliği üzerinde belirleyici role sahiptir. Bazı yakıtların yanma değeri daha düşük olduğu için, daha fazla enerji tüketilmesine neden olmaktadır. Yüksek kalorili ve verimli yakıt türlerinin tercih edilmesiyle bu sorunun üstesinden gelinebilmektedir. 
  • Kazan Yükü: Kazanlar genellikle tam yük ya da düşük yük ile çalıştırıldıklarında verim kaybı yaşanabilmektedir. Daha yüksek verim elde edebilmek için kazanların ideal yük miktarıyla çalıştırılması gereklidir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Çalışma Prensibi

buhar-kazanı

Buhar Kazanı Kullanım Avantajları

Buhar kazanı kullanımının her geçen gün daha yaygın hale gelmesinin temelinde, bu kazanların sağladığı avantajlar bulunmaktadır. Her şeyden önce buhar kazanları çevre dostudur. Endüstriyel alanlarda aynı işlevi yerine getirmek için kullanılan diğer yöntemler ile kıyaslandığı zaman bu kazanların atmosfere ya da çevreye saldıkları herhangi bir zehirli madde söz konusu değildir. Özellikle doğalgaz kullanarak çalışan buhar kazanları, çevre dostu olmasından dolayı büyük ilgi görmektedir. Bununla birlikte buhar kazanları, diğer sistemlere göre daha düşük maliyetlidir. Yenilikçi ve akıllı sistemlerle donatılmış buhar kazanlarının hem kurulum hem de kullanım maliyeti en alt düzeydedir. Bu sayede işletmelerin gereksiz maliyetlere katlanmasının önüne geçilmektedir. Buhar kazanı sistemlerinin bir diğer avantajı da az yer kaplamalarıdır. Küçük ama işlevsel olan bu kazanlar, birkaç metrekarelik alanlarda bile kolayca kurulabilmektedir. Son olarak da buhar kazanlarının bakımlarının kolay ve düşük masraflı olduğunu söylemek mümkündür. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Verimliliği Nedir? Enerji Verimliliğini Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?