Miura

Buhar Kazanı Kullanım Nedenleri

miura-coklu-kazan

Buhar kazanlarının insanlar tarafından kullanımının tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Sanayi Devrimi ile başlayan bu serüven, günümüze kadar devam etmiştir. Buhar teknolojisinin bu denli uzun süre kullanılmasının ve son yıllarda da buhara dönüş hızının artmasının altında, hiç şüphesiz bu teknolojinin sağladığı yararlar bulunmaktadır. Zaman içerisinde teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte kazan teknolojilerinin daha işlevsel bir boyut kazanması da bu yöntemin cazibesinin artmasına neden olmuştur. Özellikle modüler ve otomasyona dayalı yeni nesil kazan sistemleri hem endüstriyel alanlarda hem de yaşam alanlarında sıklıkla tercih edilmeye başlamıştır. Buhar kazanı kullanım nedenleri arasında pek çok etkenden söz edebilmek mümkündür. 

Çevre Dostu

Buhar kazanı kullanım nedenleri arasında çevresel faktörler önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda çevreci hareketlerin giderek daha fazla önem kazanmaya başlamasın ve endüstri çağı ile insanın doğaya verdiği zararın giderek geri dönülmez bir hale geldiğinin anlaşılması, daha çevreci teknolojilerin tercih edilmesine neden olmuştur. Buhar kazanları, ısı ve basınç üretiminde kullanılan teknolojiler arasında en çevreci olanıdır. Diğer kazanlarla kıyaslandığı zaman enerji verimliliği son derece yüksek olan buhar kazanları, daha az yakıt kullanarak daha fazla basınç ve ısı üretebilir.

Üstelik buhar haline gelen suyun yeniden kullanılabilmesinin olanaklı olması da su kaynaklarının korunabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Yakıtların kullanımından doğan karbon salınımı bakımından ele alındığı zaman da buhar kazanları en düşük orana sahiptir. Buhar üretiminden sonra doğaya herhangi bir şekilde katı ya da sıvı atık bırakılmaması da buhar kazanlarını tercih haline getirmektedir. Bu özelliğinden dolayı buhar kazanları hem endüstriyel alanlar için hem de genel kullanım alanları için en uygun teknolojidir. 

Düşük Maliyet

Buhar kazanlarını popüler hale getiren yönlerinden bir tanesi de bu kazanları kullanmanın, diğer yöntemlere göre daha düşük maliyetli olmasıdır. Buhar, basınç ve ısı elde etmek için kullanılan yöntemler arasında en uygun maliyetli olanıdır. Ancak bu noktada alınacak kazanın verimlilik düzeyinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Verimlilik düzeyi yüksek yeni nesil kazanlar ile maliyetlerin daha da düşük düzeye indirilebilmesi mümkündür. Buhar kazanı kullanımı esnasında sık yapılan bazı yanlışlardan kaçınmak da buhar kazanlarının daha cazip maliyetler ile gereksinimleri karşılamasına katkı sağlamaktadır. Yeni nesil modüler buhar kazanları ilk alım esnasında, diğer kazan türlerine göre daha pahalı olsa da maliyetin uzun vadeli olarak hesaplanması gereklidir.

buhar-kazanı-kullanım-nedenleri

Uzun vadede yeni nesil kazanların daha uzun ömürlü oldukları göz önünde bulundurulduğunda ve bunların daha yüksek verimlilik düzeyi ile buhar üretimi yaptıkları hesaba katıldığında, buhar kazanlarının tercih edilmesi kaçınılmazdır. Buhar üretimi için kullanılan besleme suyunun bir miktarının buharlaşmadan sonra geri kazanılarak yeniden kullanılabilmesi, su tasarrufu sağlamaktadır. Bu yönüyle de buhar kazanlarının maliyeti daha düşüktür. 

Ayrıca ilginizi çekebilir:Buhar Kazanı Kullanım Alanları

Düşük Korozyon Riski

Korozyon ya da daha çok bilinen adıyla paslanma ya da kireçlenme, kazan kullanılan alanlarda sıklıkla görülmektedir. Ancak buhar kazanlarında bu ihtimal daha düşüktür. Kazan besleme sularının çeşitli kimyasallar ve araçlar kullanılarak arıtılması ve sert su durumundan, kullanılabilir yumuşak su durumuna geçirilmesi, korozyon riskinin minimuma inmesine neden olmaktadır.

Korozyon riskinin az olması, buhar kazanı kullanımı esnasında çeşitli avantajları da beraberinde getirmektedir. Korozyon görülen kazanlarda kazan verimliliği azalmaktadır. Ayrıca kazanların kullanım ömrü de düşmektedir. Korozyon riskinin ortadan kaldırılması ile hem daha düşük maliyet ile buhar üretimi sürdürülebilmekte hem de kazanlar uzun yıllar boyunca kullanılabilmektedir.