Miura

Buhar Kazanı Kullanım Alanları

Buhar, insanlar tarafından ısı ya da basınç elde etmek için kullanılmaktadır. İlk olarak Sanayi Devrimi ile başlayan endüstriyel buhar kullanımı, zaman içerisinde bu alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak daha modern hale gelmiştir. Hem maliyetinin düşük olması hem de daha çevre dostu bir uygulama olması nedeniyle buharın kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Günümüzde buhar elde etmek için buhar kazanı denilen kazan sistemlerinden yararlanılmaktadır. Kazan içerisinde bulunan yakıtın yanması ile ısınan kazan suyu buhar oluşumunu sağlamakta ve üretilen bu buhar kullanılacak olan tesisata aktarılmaktadır. Buhar kazanlarının kullanım alanlarına sağlamış olduğu yararlar, bu ürünlerin her geçen gün daha fazla alanda kullanılmasına neden olmaktadır. 

Buhar kazanı en çok endüstriyel alanlarda tercih edilmektedir. Özellikle tekstil endüstrisinde, gıda endüstrisinde, petrokimya endüstrisinde, gübre endüstrisinde, enerji üretim sistemlerinde, kağıt endüstrisinde ve daha pek çok iş kolunda buharın üretmiş olduğu basınçtan yararlanılmaktadır. Ayrıca gıda endüstrisinde sterilizasyon amacıyla da buharın kullanıldığına rastlanmaktadır. Bununla birlikte ısıtma sistemlerinde de buhar kullanımı yaygındır. Hem endüstriyel alanların ısıtılmasında hem de konutların toplu halde ısıtılmasında buharlı sistemlere başvurulmaktadır. Buhar ile ısınmanın daha ekonomik olması ve aynı zamanda çevre için zararlı atıklar oluşturmaması, ısınmada buhar kullanımının gelecek yıllarda daha da öne çıkacağın göstermektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Basınçlı Buhar Kazanı Nedir?

Buhar Kazanı Neden Kullanılır?

Buhar kazanının temel kullanım amacı buhar elde edilmesidir. Günümüzde buhar üretimi yapabilmek için imal edilen çok sayıda kazan türü bulunmaktadır. Ancak her buhar kazanının aynı oranda kullanışlı olduğundan söz edebilmek mümkün değildir. Alınacak kazanın istenilen performansı sağlayabilmesi ve kullanım amacına uygun olabilmesi için, buhar kazanı seçiminde bazı hususların özellikle göz önünde bulundurulması gereklidir. Buhar kazanlarının kullanılmasının pek çok nedeni bulunmaktadır.

Buharın daha iyi bir ısı taşıyıcısı olması ve aynı zamanda küçük çaptaki borular ile daha fazla ısı taşınabilmesine olanak sağlaması, bu kazanların kullanımının temel nedenleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte buhar kazanlarında geri kazanım söz konusudur. Yani buhar üretimi için kullanılan su atık duruma gelmemekte, yeniden kazana dönerek defalarca buhar üretiminde kullanılabilmektedir. Bu durum su tasarrufu sağlamasının yanı sıra buhar üretiminin daha uygun fiyatlı olmasına kapı aralamaktadır. 

buhar-kazanı

Buhar kazalarında sıcaklık akışının çok hassas düzeylerde ayarlanabilmesi mümkündür. Bu da ısı ve enerji kaybının yaşanmaması adına önem arz eden bir durumdur. Ayrıca buhar, ısınma tesisatındaki korozyon riskinin minimum düzeye inmesini sağlamaktadır. Özellikle kazanların içerisinde kazan kimyasalı kullanılmasıyla birlikte hem kazanlar hem de boru hattı olumsuzluklardan korunmaktadır. Buhar kazanlarının tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden biri de ilk yatırım maliyetlerinin düşük olmasıdır. Diğer ısıtma sistemleri ile karşılaştırıldığı zaman hem kazan fiyatlarının uygun olması hem de tesisat için küçük çaplı boruların kullanılması, bu yöntemi tercih sebebi haline getirmektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Enerji Tasarruflu Buhar Kazanları Nelerdir?

Kullanım Alanlarına Göre Buhar Kazanı Seçimi

Buhar kazanları doğru seçildikleri ve doğru kullanıldıkları zaman oldukça faydalıdır. Bu kazanların bahsedilen avantajlarını tam olarak görebilmek için kazan seçiminde özenli davranılması gereklidir. Buhar kazanı alırken kullanım alanına uygun ürün seçimi yapmak hem enerji tüketimini dengede tutabilmek hem de buhar üretiminde verimliliği yakalayabilmek adına önemlidir. Buhar gereksiniminin yüksek olmadığı alanlarda büyük kazanlar kullanmak, buhar maliyetlerinin ve ilk yatırım maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek adına çoklu kurulum kazan sistemlerini tercih etmek daha doğrudur. Her alanın gereksinimlerine uygun ayarlanabilen ve anlık buhar ihtiyacına göre parçalı olarak çalıştırılabilen bu kazanlar ile maksimum verimlilik elde edilebilmektedir.