Miura

Buhar Kazanı Fiyatlarını Etkileyen Etkenler

premix-kazan

Buhar kazanları, içerisinde bulunan yakıtın yakılması sonucunda kazan haznesindeki suyun ısınmasını ve buhara dönüşmesini sağlayan kazan türüdür. Elde edilen buhar hem basınç hem de ısı amacıyla kullanılmaktadır. Güç ve ısı elde etmek amacıyla yüzyıllardan beri kullanılan buhar kazanları, teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak sürekli gelişim göstermektedir. Ayrıca buhar kazanlarına duyulan ilginin artması da sürekli olarak yeni kazan modellerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda pek çok kazan modelinin olduğundan söz etmek mümkündür. Kazanlar konusundaki bu çeşitlilik, aynı zamanda buhar kazanı fiyatları üzerinde de açıkça görülmektedir. Bu yüzden de kazan fiyatlarına dair kesin bir rakamdan söz edebilmenin önünde çeşitli engeller bulunmaktadır.

Buhar kazanı alırken fiyattan daha çok kaliteye ve işlevselliğe odaklanılması daha önemlidir. Zira yalnızca fiyatına göre ürün seçimi yapmak, alınacak ürünün istenilen işlevleri yerine getirememesine neden olabilmektedir.

Kullanım Alanları

Buhar kazanı fiyatları üzerinde etkili olan çok sayıda etkenden biri, kazanların kullanım alanlarıdır. Kullanım alanlarına sağlamış olduğu avantajlar, buhar kazanlarının her geçen gün daha yaygın hale gelmesine yol açmaktadır. Özellikle son yıllarda çevreci yönelimlerin artması ve ısınma ya da güç elde etmek için başvurulan yöntemlerin maliyetlerinin artması, doğalgazlı buhar kazanlarının yıldızının parlamasına neden olmuştur. Kullanım alanlarına göre kazanlar farklı niteliklere sahip olabilmektedir. Yalnızca ısıtma amacıyla, binalarda kullanılacak kazanlarla; endüstriyel alanlarda güç elde etmek için kullanılacak olan kazanların aynı niteliklere sahip olmaları olanaksızdır. Niteliklerin değişmesi ise kazan fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanı Kullanım Alanları

buhar-kazanı-fiyatları

Kazanın Cinsi

Alınacak kazanın türü de buhar kazanı fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaktadır. Günümüzde daha modern ve işlevsel özelliklerle donatılmış olan çok sayıda kazan türünün var olduğundan söz etmek mümkündür. Kazanların daha işlevsel özellikler ile donatılması, akıllı otomasyon teknolojilerine sahip olması ve yenilikçi yönü de fiyatları doğrudan etkilemektedir. Modern kazan sistemleri, genellikle daha yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır. Ancak bu kazanların sağladığı avantajlar ve uzun vadeli maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, geleneksel kazanlardan daha iyi bir skora sahip olduğu görülmektedir. Bu yüzden de kazan satın alırken o anki fiyatına değil; uzun vadeli maliyetine ve kazanımlarına odaklanmak gerekmektedir. 

Marka Bilinirliği

Günümüzde buhar kazanı imal eden çok sayıda firmanın olduğu daha önce de ifade edilmişti. Ancak her kazan üreten markanın aynı derecede kaliteli ve işlevsel ürünler ortaya koyduğundan bahsetmek olanaksızdır. Bu noktada doğru marka seçimine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Bilinirliği yüksek markalar, pazar paylarını kaybetmemek ve bilinirliklerini azaltmamak için daima daha gelişmiş ürünler sunmaktadır. Bu durum doğal olarak fiyatlara yansısa bile daha kaliteli bir kazan alınacağı göz önünde bulundurulduğu zaman, bilinirliği yüksek markaların kazanlarının tercih edilmesi gerekmektedir. 

Kazan Kapasitesi

Buhar kazanı fiyatları için önemli etkenlerden biri de kazan kapasitesidir. Günümüzde farklı kullanım amaçları ve alanları için imal edilen kazanların kapasiteleri de değişiklik göstermektedir. Kazanların kapasitesinin artması, aynı şekilde fiyatların artmasını da beraberinde getirmektedir. Ancak bu noktada da yalnızca fiyata değil, gereksinime odaklanılması daha doğrudur. Yani alınacak kazanın kapasitesinin, kullanım gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca kullanım alanında, ilerleyen dönemlerde kapasite artma ihtimali söz konusuysa, daha yüksek kapasiteli bir buhar kazanı tercih etmek önemlidir. Modüler buhar kazanları kullanmak hem daha kaliteli ve işlevsel hem de tam gereksinimler ölçüsünde kazan alabilme olanağı sağladıkları için önemlidir. Bu durum, aynı zamanda kazan için fazladan para ödenmesini de ortadan kaldırmaktadır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Doğru Kapasitede Buhar Kazanı Seçimi