Miura

Brülör Nedir?

miura-grup-ürünleri

Yakıtla çalışan kazanlarda, ısı elde edebilmek için kullanılan farklı yakıt türleri bulunur. Sıvı ya da gaz halde bulunan bu yakıtlardan en iyi verimin alınabilmesi, tam yanmanın gerçekleşmesi sayesinde mümkündür. Yakıtın tam yakılmadığı ve bir kısmının baca aracılığı ile yakılmadan atıldığı kazanlarda, enerji elde etme maliyetleri yükselir. Kazanlarda tam yanmayı sağlayabilmek adına brülör önemli bir rol oynar. Yakıtların yanarak ısı enerjisi verebilmesi için, hava yani oksijen ile ideal oranda karışması gerekir. Bu karışımın dengesiz olması durumunda yakıtın bir kısmı yakılmadan atılır. Brülör yanma için ihtiyaç duyulan hava ve yakıt oranını en verimli olacak şekilde ayarlar. İçerisinde bulunan yanma odacıklarında gerçekleşen bu karıştırma işlemi, yakıtın tam yanmasını önler ve yanma verimini üst düzeye taşır. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Buhar Kazanlarınızı Daha Verimli Hale Getirmenin Yolları

Brülör Çeşitleri Nelerdir?

Brülörler, kullanılan yakıt türüne ve yanma şekline göre farklı sınıflandırmalara tabi tutulur. Bu doğrultuda ilk olarak sıvı yakı brülörleri ve gaz yakıt brülörleri olmak üzere ikili bir ayrım söz konusu. Her iki brülör türü de kendi içerisinde tek kademeli brülörler, çift kademeli brülörler ve oransal brülörler olmak üzere üçe ayrılır:

  • Tek Kademeli Brülörler: Sürekli tam yük ile çalışan ve ayarlama yapabilme olanağı olmayan brülörler, tek kademeli brülör olarak adlandırılır. Bu brülörler ya tam çalışırlar ya da hiç çalışmazlar. Orta bir dereceleri bulunmaz. Tek kademeli sıvı yakıt brülörlerinde, yakıt yanmadan önce ısıtılır ve sonra sisteme verilir. 
  • Çift Kademeli Brülörler: Çalışma prensibi olarak tek kademeli brülörler ile benzerlik gösterir. Ancak farklı olarak, iki çalışma kademesi bulunur. Minimum çalışma kapasitesi ve maksimum çalışma kapasitesi olarak adlandırılan bu kademelere sırayla ulaşılır. Yani kazan doğrudan maksimum kapasite ile çalıştırılamaz. Başlangıçta minimum kapasite ile başlanır ve gerekli sıcaklığa ulaşıldığında maksimum kapasiteye geçiş yapılır. 
  • Oransal Brülörler: Kazan kapasitesinde sürekli değişiklik meydana gelen alanlarda kullanılan oransal brülörler, kontrol sistemleri en pahalı olan brülör türüdür. Özellikle endüstriyel alanlar için en uygun brülör olarak kabul edilir. Isı yükünün ve ihtiyacının sürekli değişkenlik gösterdiği alanlar için tasarlanmış olan oransal brülörler, maksimum müdahale olanağı sunar. 

Ayrıca ilginizi çekebilir: Endüstriyel Buhar Kazanları Sistemi Nasıl Çalışır?

brülör

Brülör Nasıl Çalışır?

Brülörlerin çalışma prensibi, kullanılan brülör türüne göre değişiklik gösterir. Temelde tüm brülörler yakıt ve oksijen karışımının en ideal düzeyde olmasını ve böylelikle tam yanmaya ulaşılmasını sağlar. Tek kademeli ve çift kademeli brülörlerde öncelikle yakıt pompası kullanılarak yakıt ısıtıcıya gönderilir. Yakıt ısındıkça elektrotlar arasında kıvılcımlar oluşmaya başlar. Ön süpürme adı verilen işlemle, tüm boruların sıcak yakıtla dolması sağlanır. Yakıt basıncı 12 atü değerine ulaştığı zaman, yakıt basınçla memeden püskürtülür ve bu püskürtme esnasında da parçalanma gerçekleşir. Elektrotlar arasında devam eden kıvılcımlar, yakıtın yanmasını sağlar.