Miura Buharlı Kazan

buhar-kazanı

Buhar kazanları, içerisinde bulunan yakıtın yakılarak suyu ısıtması ve bu sudan basınç ya da sıcak su elde edilmesini sağlayan sistemlerdir. İnsanlar tarafından Sanayi Devrimi’nden beri kullanılan buhar kazanları, günümüzde teknolojinin gelişimine paralel olarak daha kullanışlı hale gelmiştir. Hem çevre dostu olmaları hem de aynı işlevi yerine getiren diğer sistemlere göre daha düşük maliyetli olmaları dolayısıyla […]

Kolorimetrik Cihaz Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

kolorimetrik-cihaz

Kolorimetrik cihaz alırken beklenen faydaların tam olarak görülebilmesi için, doğru cihaz seçimi yapılmasının önemi büyüktür. Her ne kadar günümüzde kolorimetrik cihazların çok farklı çeşitlerini bulabilmek mümkün olsa da tüm cihazların aynı işlevsel özelliklere sahip olduğunu ve kullanım alanlarına aynı ölçüde yarar sağladığını söylemek mümkün değildir. Kolorimetrik cihazı alırken aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması gereklidir: Kolay […]

Çoklu Kurulum Kazan Sistemi Nedir?

Basınçlı buhar ya da sıcak su elde etmek için kullanılan buhar kazanları, kazan teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte giderek daha modern hale gelmektedir. Buhar kazanlarından istenilen verimi sağlayabilmek adına doğru kazan sistemi seçmek büyük öneme sahiptir. Geleneksel tek bir büyük kazandan oluşan sistemlerin yeteri kadar verimli olmadığının tespit edilmesi, bu kazanların giderek daha az kullanılmasına neden […]

Sanayilerde Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

buhar-kazanı

Enerji verimliliği ve tasarrufu son yılların en popüler konuları arasında yer almaktadır. Özellikle dünyadaki enerji kaynaklarının giderek tükenmesi, enerji kaynaklarının daha dikkatli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Enerji tasarrufu ve verimliliği noktasında sanayi kuruluşlarına daha büyük rol düşmektedir. Zira tek başına binlerce hanenin kullanabileceği kadar enerji tüketebilen bu kuruluşlar, tasarruf ve verimlilik ilkelerine uyarak hem kendi giderlerine […]

Binalarda Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır?

enerji-verimliliği-ve-enerji-tasarrufu

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu son yıllarda üzerinde en çok durulan konular arasında yer almaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak enerji tüketiminin de fazlalaşması, enerji kaynaklarındaki azalmanın derinleşmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte enerji kaynaklarının fazla tüketimi ile atmosfere daha fazla karbon salınmakta ve küresel ısınma krizi daha da derinleşmektedir. Ayrıca enerjide tasarruf […]

Buhar Kazanı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

enerji-verimlliği-ve-enerji-tasarrufu

Sanayi Devrimi ile birlikte insanların hayatına giren ve o tarihten itibaren de başta endüstriyel alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda yaygın bir şekilde kullanılan buhar kazanları, zaman içerisinde teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak yeni özellikler kazanmıştır. Günümüzde de endüstrinin çeşitli alanlarında ve ısınma amacıyla yapılarda kullanılan buhar kazanlarının farklı türleri bulunmaktadır. Buhar kazanı aynı işi yapan […]

Enerji Tasarruflu Buhar Kazanları Nelerdir?

kazan-verimliliği

Enerji kaynaklarının artan bir hızda tükenmesi, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği kavramlarını son yılların en önemli konuları haline getirmiştir. Özellikle enerji tüketiminin yüksek olduğu endüstriyel alanlarda enerji tasarrufunun sağlanabilmesi adına çeşitli tedbirler geliştirilmektedir. Buhar kazanları enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle endüstriyel alanlarda tercih edilmektedir. Isı ya da basınçlı buhar üretmek için kullanılan yöntemler arasında hem maliyet […]

Kazan Kimyasalları Ne İşe Yarar?

kazan-kimyasalları

Buhar kazanları, sahip oldukları teknik özelliklerin üstünlüğü nedeniyle her geçen gün daha fazla alanda kullanılmaktadır. Üstelik teknik dünyadaki gelişime paralel olarak daha başarılı buhar kazanlarının geliştirilmesi de bu durumu desteklemektedir. Ancak buhar kazanlarının istenilen verimliliği sunabilmesi adına doğru kullanılmaları gereklidir. Su yumuşatma ya da su şartlandırma bu noktada üzerinde durulması gereken hususlardandır. Suyun doğal yapısında […]

Kazanlarda Enerji Verimliliği

kazan-verimliliği

Enerji, günümüz toplumlarının varlıklarını sürdürebilmeleri ve gereksinimlerini karşılayabilmeleri adına büyük önem taşıyan bir gereksinimdir. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için çeşitli enerji kaynaklarından yararlanılmaktadır. Ancak enerji kaynaklarının giderek tükenmeye başlaması, enerjide verimlilik konusunu gündeme getirmiştir. Aynı işi yapabilmek için daha az enerji harcamayı ifade eden enerji verimliliği, her geçen gün daha popüler hale gelmektedir. Faaliyet gösterebilmek için […]

Kazanlar ve Kazan Çeşitleri Nelerdir?

kazan-çeşitleri

Kazanlar ya da daha çok bilinen isimleriyle endüstriyel kazanlar, çeşitli yakıtlarda bulunan kimyasal enerjinin ısı enerjisine çevrilmesini ve bu şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu amaçla çeşitli yakıtlar kullanılabileceği gibi, ısının elde edilebilmesi için farklı kazan türlerinde değişik yöntemlerden yararlanılması da mümkündür. Bu doğrultuda kullanılan farklı kazan çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilmektedir: Buhar Kazanları: Yaygın olarak […]